AB 18 - Byggeriets nye aftalevilkår af Henrik Hauge

AB 18 - Byggeriets nye aftalevilkår

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Forventes online juni 2018

Lektioner

Om underviseren

Henrik Hauge

Advokat (H) og Partner hos Viltoft Advokater

Henrik Hauge Andersen har siden midten af 1990'erne primært rådgivet inden for entrepriseret og udbudsret med udgangspunkt i bygge- og anlægssektoren. Henrik har stor proceserfaring fra sager for staten og ved gennemførelsen af adskillige større rets- og voldgiftssager på entrepriseområdet, herunder især vedrørende Metrobyggeriet, i almenboligsektoren samt i relation til større domicilbyggerier og renoveringssager. Henrik har igennem de seneste 10 år ført en række sager for Klagenævnet for Udbud, primært for udbyder, og rådgiver løbende udbydere og deres tekniske rådgivere om udbudsreglerne. Henrik har endvidere ført den hidtil eneste offentliggjorte voldgiftssag vedrørende rådgiveransvar i forbindelse med udbudsfejl.

DEL KURSET