Advokatens rådgivning ved værdiansættelse af investeringsejendomme
Advokatens rådgivning ved værdiansættelse af investeringsejendomme
Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Advokatens rådgivning ved værdiansættelse af investeringsejendomme

Kurset forventes online i efteråret 2019.

En af advokatens væsentligste roller som rådgiver i forbindelse med investeringsejendomme vedrører værdiansættelsen. Dette gælder ved køb og salg samt ved den løbende værdiansættelse i årsregnskabet, ved belåning, generationsskifte mv. Afhængig af ejendomstype, forudsætninger, lejegrundlag, markedsforhold mv., kan ejendomme, som umiddelbart forekommer identiske have væsentlig forskellige værdier.

Kursuset er opbygget i 4 dele med følgende hovedindhold:

Del 1 – Forudsætninger og grundlagt for værdiansættelsen:

 • Grundlæggende lovgivning og standarder
 • Forudsætninger og ”vurderingstema”
 • Aftalegrundlag

Del 2 – Fundamentet for værdiansættelse af investeringsejendomme:

 • Discounted Cash Flow (DCF)
 • Den afkastbaserede model
 • Datagrundlag til brug for modellerne - lejeforhold, driftsomkostninger, referenceafkast, markedsforhold mv.
 • Risici ved modellerne samt datagrundlaget herunder følsomhedsanalyse

Del 3 – Opsamling ved case gennemgang

 • Gennemgang af værdiansættelse af investeringsejendom fra lejekontrakt til markedsværdi.

Del 4 – ”Særlige ejendomme” - Grundlag og beregningsmetoder

 • Residualberegninger - vurdering af grundarealer, bygninger på lejet grund mv.
 • Vurderinger på baggrund af drift og omsætning - vurdering af hoteller og visse butikker
 • Nedskrevet genanskaffelsesværdi - vurdering af offentlige ejendomme uden cash flow, svømmehaller mv.


Senior Director, COO, MRICS VALUATION hos CBRE

Per Alexandar H.G. Weinreich er cand. merc. aud og statsaut. ejendomsmægler. Han har været vidt omkring i branchen og har erfaring fra PWC, Jyske Bank m.m.

Anbefalede kurser