Ægteskabsret
Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Ægteskabsret

 -  14 anmeldelser

En gennemgang af en ægteskabssags forløb i forbindelse med seperation og skilsmisse. Kurset gennemgår grundigt forløbet fra en klient henvender sig første gang, til et forlig indgås eller sagen optages til dom. Der gives gode råd om, hvornår og hvordan det er tid at handle og ikke mindst om, hvorledes det rent praktisk foregår med links til de nødvendige og nyttige hjemmesider. Der er gode råd om, hvornår og hvordan der kan søges bidrag, hvilke skattemæssige konsekvenser en ægteskabssag har osv.

Kurset er baseret på underviserens mangeårige praktiske erfaring inden for området, og er derfor et redskab til brug for at komme gennem sagsbehandlingen i højere grad end en teoretisk gennemgang.


1.  Kontakt med klient

Det første man har i enhver sag er kontakt med klienten. Her er det vigtigt at komme igennem en række særlige punkter, herunder et velkomstbrev, sikring af klientens identitet og sikring af habilitet.

2.  Sådan forløber en ægteskabssag

Enhver ægteskabssag starter i statsforvaltningen. Det er ikke længere nok at indgive en stævning, der skal indgives en begæring elektronisk.

3.  Udfyldning af skilsmisse blanket

Kirsten Reimers-Lund gennemgår i denne lektion hvordan skilsmisse blanketten udfyldes korrekt.

4.  Deling af formuen

Formuefællesskabet ophører på tidspunktet hvor statsforvaltningen har modtaget en anmodning om seperation eller skilsmisse. Så snart den er modtaget har man mulighed for at indgive sagen for skifteretten - man behøver altså ikke at vente på at parret faktisk er separeret eller skilt.

5.  Bidragsfastsættelsen

I denne lektion gennemgår Kirsten de to former for ægtefællebidrag.

6.  Udfyldning af skema omkring bodeling

Såfremt en sag kommer for skifteretten, vil skifteretten have en række nødvendige oplysninger sendt senest 8 dage før. I den anledning er der lavet et skema som sendes samtidigt med indkaldelsen til skiftemødet.

Advokat (H) hos Advice Advokatfirma

Kirsten Reimers-Lund er specialiseret i familie- og arveret, herunder international familieret. Hun spiller en aktiv rolle indenfor udviklingen af retsområdet, blandt andet gennem deltagelse i lovforberedende udvalg samt via adskillige udgivne publikationer om emnet, ligesom hun har undervist såvel advokater som dommere. Kirsten rådgiver i forbindelse med separation eller skilsmisse og fører om nødvendigt sagen i retten. Hun har stor proceserfaring og møderet for højesteret.

Anbefalede kurser