Andelsboligforeninger - nye regler af Jeppe Brandorff Stefansen

Andelsboligforeninger - nye regler

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

På dette kursus, vil Jeppe Brandorff Stefansen fortælle nærmere om dé ændringer, der blev vedtaget i maj 2018 vedrørende andelsboligforeningsloven. Ydereligere, vil der blive gennemgået følgende punkter:

 • Formål med og baggrund for ændringerne
 • Stiftelsesbudget
 • Vedligeholdelsesplan
 • Finansiering med adragsfrie lån
 • Forældelsesfristen ved rådgivning
 • Forældelsesfristen ved overpris
 • Andelhavers overgang til lejere ved salg af foreningens ejendom (abfl § 4, stk. 3-9)
 • Valuarvurderinger
 • Bestyrelsens opgaver og ansvar
 • Skema med nøgleoplysninger
 • Generalklausul 

God fornøjelse!

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Del 1

Længde: 60 minutter og 0 sekunder

I denne lektion, vil Jeppe Brandorff Stefansen komme ind på formålet med og baggrunden for dé ændringer, der blev vedtaget i andelsboligforeningsloven maj 2018, med en ikrafttrædelse 1. juli 2018. Derudover vil han blandt andet komme ind på stiftelsesbudgettet, vedligeholdelsesplanen, de regler der er kommet om begrænsning af afdragsfrie lån, forældelsesfristen ved rådgivning som er blevet udvidet, forældelsesfristen ved overpris som er blevet fjernet, og meget andet. God fornøjelse.


Del 2

Længde: 26 minutter og 9 sekunder

I denne lektion, vil Jeppe Brandorff Stefansen komme ind på andelshavers overgang til lejer ved salg af foreningens ejendom, de nye regler om valuarvurderinger - hvor det ikke længere er et krav at det er mægleren der udarbejder vurderingen, bestyrelsens opgaver og ansvar, de nye regler vedlæggende skema med nøgleoplysninger, og afslutningsvis generalklausul.


3.0 Kursuspoint
Svarende til kun %{price} pr. kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

 • Sikker betaling gennem ePay A/S
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviseren

Jeppe Brandorff Stefansen

Associeret partner hos NT Advokater

Jeppe Brandorff Stefansen blev uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2000. Han blev advokat i 2003 og startede hos NT Advokater i 2005. Siden da har han primært beskæftiget sig med fast ejendom og de mange aspekter, området byder på, herunder også almindelige obligations- og ejendomsretslige forhold. Jeppe har yderligere gennemført HD 1. del og har været manduktør samt ekstern lektor ved Københavns Universitet, i formueret på 1. år og finansieringsret og ejendomsretlige emner på kandidatuddannelsen.

DEL KURSET