Ansættelsesretligt grundkursus - modul II

Ansættelsesretligt grundkursus - modul II

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Med dette kursus får du en grundig indføring i ansættelsesrettens væsentligste regler og problemstillinger. Formålet er at gøre deltagerne i stand til at håndtere dagligdagens praktiske ansættelsesretlige problemstillinger. Kurset er delt op i to moduler som kan gennemføres enkeltvis. Dette kursus er modul II og har et særligt fokus på håndtering af problemer i ansættelsesforholdet, vilkårsændringer, opsigelse eller bortvisning af en medarbejder, muligheder for at beskytte sin virksomhed mv.


Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Håndtering af problemer i ansættelsesforholdet

Modul II i det ansættelsesretlige grundkursus lægger ud med at gennemgå håndtering af problemer i ansættelsesforholdet. Fe.sk. hvornår det er hensigtsmæssigt at give en advarsel, og hvordan advarsler håndteres.


Ansættelsesforholdets ophør

Denne lektion gennemgår hvilke forhold arbejdsgiveren skal være opmærksom på i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør herunder hvordan ansættelsesforholdet kan ophøre.


Håndtering af særlige goder

Vi kommer i denne lektion ind på hvordan man håndterer særlige goder, herunder bonus, aktieoptioner mv.


Muligheder for at beskytte sin virksomhed

Arbejdsgiver har en række muligheder for at beskytte sin virksomhed. Vi gennemgår i denne lektion f.eks. loyalitetsforpligtelsen, tavshedspligten, konkurrence- og kundeklausuler, jobklausuler mv.


Håndtering af ansættelsesretlige tvister

Sidste lektion i dette ansættelsesretlige kursus gennemgår kort hvordan man håndterer ansættelsesretlige tvister.


Opdatering: De nye regler i ansættelsesklausulloven

Denne lektion er en opdatering af kurset, hvor de nye regler i ansættelsesklausulloven gældende fra 1. januar 2016 bliver gennemgået. Loven medførte ændringer af reglerne for indgåelsen af nye konkurrence-, kunde- og jobklausuler, samtidig med at begrebet ’kombinerede ansættelsesklausuler’ blev introduceret. Der bliver kigget nærmere på de forskellige klausultyper, gyldighedskrav og de nye regler om kompensation.


5.0 Kursuspoint
Svarende til kun %{price} pr. kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviseren

Anne Marie Abrahamson

Advokat (L) og Partner hos Lundgrens

Anne Marie Abrahamson er en fagligt anerkendt advokat med speciale i arbejds- og ansættelsesret. Hun yder rådgivning til såvel danske som internationale klienter inden for alle områder af ansættelsesretten og har desuden en særlig interesse for offentlig ansættelsesret og persondataret.

DEL KURSET