Arveret af Kirsten Reimers-Lund

Arveret

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Kurset er en gennemgang af de gældende arveregler, beregnet for de, som vil opdateres i lovændringen, der trådte i kraft d. 1. januar 2008, eller som vil have en generel indføring i reglerne på området. Kurset gennemgår hvad arv er, hvem arvinger er, hvad der udgør tvangsarven, hvorledes man opretter testamenter, arver ”papirløse” hinanden og meget mere. Dvs. kurset giver dig den viden du har brug for, for at kunne gennemgå eller oprette et testamente, eller blot at kunne svare på de spørgsmål, som klienter forventer, at du umiddelbart kan svare på.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Hvad er arv?

Længde: 11 minutter og 36 sekunder

Det første som Kirsten gennemgår er "Hvad er arv?". Arv er det som afdøde efterlader sig, dvs. det er den afdødes aktiver med fradrag af passiver.


Hvem er arvinger?

Længde: 10 minutter og 45 sekunder

Hvem er arvinger? Her menes de legale arvinger, dvs. de som arver, hvis der ikke er noget testamente.


Hvor meget og et nyt hvad?

Længde: 20 minutter og 6 sekunder

Hvor meget arver de legale arvinger? Det kommer an på om man kun har én ægtefælle eller kun har livsarvinger eller har begge dele.


Testamente

Længde: 25 minutter og 1 sekunder

De fleste kender til ordet testamente, men man må stille nogle spørgsmål til testamente, nemlig hvem, hvad, hvor og hvordan?


Efterlevende ægtefælles stilling mv.

Længde: 30 minutter og 32 sekunder

Det er vigtigt at kigge på hvordan er ægtefællers stilling i forbindelse med dødsfald. Det er både den efterlevende ægtefælles stilling og når den efterlevende ægtefælle bliver til sidst afdøde.


Succession, båndlæggelse osv.

Længde: 15 minutter og 9 sekunder

I forbindelse med oprettelsen af et testamente, er der også en række andre ting man kan gå ind og lave, som bl.a. succession, båndlæggelse osv.


Ugifte samboende

Længde: 17 minutter og 8 sekunder

Ugifte samboende arver som udgangspunkt ikke hinanden, men har mulighed for at oprette et testamente. I den sammenhæng skal der tages hensyn til de ugifte samboendes evt. livsarvinger med tvangsarv osv.


4.0 Kursuspoint
Svarende til kun %{price} pr. kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviseren

Kirsten Reimers-Lund

Advokat (H) hos Advice Advokatfirma

Kirsten Reimers-Lund er specialiseret i familie- og arveret, herunder international familieret. Hun spiller en aktiv rolle indenfor udviklingen af retsområdet, blandt andet gennem deltagelse i lovforberedende udvalg samt via adskillige udgivne publikationer om emnet, ligesom hun har undervist såvel advokater som dommere. Kirsten rådgiver i forbindelse med separation eller skilsmisse og fører om nødvendigt sagen i retten. Hun har stor proceserfaring og møderet for højesteret.

DEL KURSET