Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
699,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
Betaling hver 6. måned
99,83 kr. pr. måned
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 99,83)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
999,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Prøv en måned gratis
eller

 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om kurset

Udgivet d. 2020-12-16
Ajour d. 2020-12-16

Beskatning ved ind- og udstationering

3 kursuspoint i Skat og moms

På kurset behandles de skattemæssige forhold ved ind- og udstationering af fysiske personer herunder muligheder og begrænsninger.  

Kurset har først fokus på indstationering af fysiske personer herunder etablering af fuld- og begrænset skattepligt til Danmark ift. lønmodtagere, arbejdsudleje og selvstændig erhvervsdrivende. Forskerskatteordningen i kildeskattelovens §§ 48 E og F herunder relevant praksis og betingelser gennemgås.

Dernæst behandles den danske lempelse ved udstationering herunder afbrydelse af skattepligt til Danmark, exitbeskatning for fysiske personer, udstationering efter LL § 33 A og den generelle lempelsesbestemmelse i LL § 33.

Til sidst behandles emnet dobbeltbeskatning, hvor dobbeltbeskatningsoverenskomster overordnet behandles samt relevante bestemmelser i OECD’s Modeloverenskomst.

Hvad får du?

Du får som kursist en grundlæggende forståelse og overblik over de skattemæssige forhold ved ind- og udstationering af fysiske personer.

Hvem er du?

Kurset er primært rettet mod advokater, advokatfuldmægtige og revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurset kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

 

 

 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Fuld skattepligt til Danmark

I denne første lektion giver underviser Siw Ryan dig en indflyvning i de forhold der gør sig gældede for den fulde skattepligt til Danmark, herunder:

 • Indtrædning af fuld skattepligt
 • Personlig arbejde i tjenesteforhold
 • Selvstændig arbejdsdrivende
 • Forskere og nøglemedarbejdere

40 minutter

2.  Begrænset skattepligt til Danmark

I situationer, hvor man har begrænset skattepligt til Danmark er der en række forbehold der gør sig gældende, afhængigt af ens arbejds- og tilhørsmæssige forhold. I denne lektion kan du lærer mere om blandt andet: 

 • Personligt arbejde i tjenesteforhold
 • Arbejdsudleje
 • Selvstændig erhvervsdrivende 

18 minutter

3.  Dansk Lempelse

I denne lektion gennemgår Siw nogle af de lempelser der er unikke for dansk lovgivning, herunder:

 • Ophør af skattepligt
 • Exitbeskatning
 • LL § 33 + A

23 minutter

4.  Dobbeltbeskatning af lønmodtager

I den sidste lektion gennemgås de situationer, hvor man er dobbeltbeskattet, herunder også OECD's modeloverenskomst. 

9 minutter
Siw Ryan

Advokat hos DAHL Law

Siw Ryan beskæftiger sig primært med skatte- og selskabsret. Hun arbejder med generel rådgivning om skattelovgivningen, herunder skattesager, klagesager ved Skatteankestyrelsen, Skatteankenævn og Landsskatteretten. Herudover arbejder Siw Ryan med rådgivning om omstruktureringer og generationsskifte af koncerner og personligt ejede virksomheder samt generelle selskabsretlige forhold.