Bestyrelsesarbejde og advokatens særlige rolle heri

Bestyrelsesarbejde og advokatens særlige rolle heri

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Kurset fokuserer på det generelle bestyrelsesarbejde og undervejs gennemgås blandt andet bestyrelsesarbejdets udvikling gennem de seneste 25 år, scenen og det juridiske grundlag, advokatens særlige rolle, den ideelle udpegning og sammensætning af bestyrelsen og endeligt strategi og fokusområder for bestyrelsen i år 2017 og fremover. Kurset giver nogle fremadrettede perspektiver på de vigtigste nøgleord og arbejdsredskaber for bestyrelsen, men er frigjort fra en gennemgang af selskabslovens regler.

Kurset er opdelt i tre lektioner:

1) Bestyrelsesarbejde og advokatens rolle i bestyrelsesarbejdet

2) Sammensætning af bestyrelsen

3) Bestyrelsens arbejde anno 2017


Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Bestyrelsesarbejde og advokatens rolle i bestyrelsesarbejde

Kursets første lektion gennemgår følgende områder: a. Udviklingen de seneste 25 år b. Scenen c. Advokatens rolle i bestyrelsen d. Dobbeltroller e. Hvorfor sidde i bestyrelsen f. Det juridiske grundlag g. Dokumenter h. Ejerne


Sammensætning af bestyrelsen

Kursets anden lektion gennemgår følgende områder: a. Baggrunden for den ideelle sammensætning b. Hensyn til virksomhedstype og ejerforhold c. Den ideelle bestyrelse d. Kombinationen mellem virksomhed og bestyrelse e. Kompetencerne, der kræves af advokater i bestyrelsen


Bestyrelsens arbejde

Kursets sidste lektion gennemgår følgende: a. Bestyrelsen i 2017 b. Strategi og fokusområder c. Evaluering af ejerkreds, bestyrelse og direktion d. Samarbejde og arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion e. Komitéer f. Risikostyring g. Ansvar h. De bedste råd og læren


4.0 Kursuspoint
Svarende til kun %{price} pr. kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviseren

N. E Nielsen

Advokat og Partner hos DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

N.E. Nielsen er en af Danmarks mest kendte og erfarne advokater inden for alle former for corporate transaktioner, børsnoteringer og restruktureringer. Samtidig har han en lang og indgående erfaring med finansielle virksomheder og deres regulering. Gennem et omfattende bestyrelsesarbejde har N.E. Nielsen tillige en detaljeret viden om udviklingen i corporate governance og ledelsesforhold på højeste niveau inden for mange brancher, virksomhedstyper og -størrelser. N.E. Nielsen har været involveret i store successer, men også i store problemstillinger i kriseramte brancher. Gennem sit arbejde har han påvirket retsudviklingen i Danmark inden for sel- skabsret, obligationsret og børsret. N.E. Nielsen er forfatter og foredragsholder om emner som takeovers, køb og salg af virksomheder, børsnoteringer, ledelsesansvar og god governance.

DEL KURSET