Bevisbedømmelse i personskadeerstatningssager
Bevisbedømmelse i personskadeerstatningssager
Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Bevisbedømmelse i personskadeerstatningssager

Kurset forventes online medio 2019.


Adjunkt, PhD., Københavns Universitet, Juridisk Fakultet, Center for Virksomhedsansvar

Andreas Bloch Ehlers er ansat som professor mso på Det Juridiske Fakultetet, Københavns Universitet. Han har i en årrække beskæftiget sig med grundlæggende formueretlige emner, herunder særligt ansvarsvurdering, årsagssammenhæng, adækvans, tabsopgørelse, ledelsesansvar og produktansvar. I 2011 udgav han sin ph.d.-afhandling "Om adækvanslæren i erstatningsretten" (Karnov Group), og i 2017 forsvarede han sin doktorafhandling om "Kausalitet i personskaeerstatningsretten" (Karnov Group). I 2019 udgav han lærebogen "Grundlæggende erstatningsret". Desuden har Andreas udgivet en lang række internationale artikler om formueretlige emner. Andreas har siden 2007 undervist i formueret og modtog i 2018 prisen som årets underviser på Københavns Universitet.

Anbefalede kurser