Bindende påtalebegrænsning

Bindende påtalebegrænsning

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Kurset omhandler bindende påtalebegrænsning og har til formål at gennemgå teori og retspraksis til belysning af, hvornår anklagemyndigheden er begrænset i sin muligheder med hensyn til tiltalerejsning og krav om sanktionsniveau.


Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Bindende påtalebegrænsning

Længde: 22 minutter og 0 sekunder

I denne lektion vil Kåre Pihlmann gennemgå de to temaer der vedrører problemstillingen Bindende påtalebegrænsning: Hvornår en bindene påtalebegrænsning begrænser hvad der kan rejses tiltale for, og hvornår en bindende påtalebegrænsning ligger et låg over anklagemyndighedens sanktionspåstand. Derudover vil en række eksempler til illustration af retstillingen på området blive behandlet.


0.0 Kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviseren

Kåre Pihlmann

Advokat (H) og Partner hos Advokat Kåre Pihlmann

Kåre Pihlmann har mere end 15 års erfaring i straffesager. Han har møderet for Højesteret og er beneficeret forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret. Han er forfatter til en række strafferetlige artikler i fagtidsskrifter, og har sideløbende opnået mere end 10 års undervisningserfaring i strafferet på bl.a. universitetet og Handelshøjskolen.

DEL KURSET