Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
599,00 kr. pr. 6. måned, inkl. moms
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 599,00)
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2020-09-29
Ajour d. 2020-09-29

Børnehandicapret

3 kursuspoint i Bliv en bedre advokat

 -  1 anmeldelser

Børnehandicapret er en overbygning til Grundlæggende Handicapret, der med fordel kan ses først. Børnehandicapret har fokus på de forskellige konkrete ydelser som børn med handicap og deres forældre kan være berettiget til.

I 2019 omgjorde Ankestyrelsen over 50 % af klagesagerne på børneområdet og henvender sig til rådgivere, der vil udvide deres familieretlige profil. Problemstillingerne er ofte ikke-økonomiske, og der er en høj grad af forvaltningsretligt skøn, hvilket gør kendskabet til rammerne for skønnet afgørende.

Kurset sætter dig i stand til at bistå forældre til børn med handicap i tvister med kommunen, herunder identificere og vurdere sagsbehandlingens lovlighed, sagens oplysningsniveau og styrke muligheden forkommunen genoptager sagen i stedet for at klienten skal afvente at få ret i Ankestyrelsen.

Kurset vil introducere dig til afgørende begreber på børnehandicapområdet, samtgive dig kompetence til at påtage dig sager om

  • Merudgifter,
  • Tabt arbejdsfortjeneste,
  • Aflastning
  • Specialtilbud til børn og unge med handicap
  • Hjemmetræning


Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Rådgivningsforhold

I denne første lektion gennemgår underviser Sanne Møller de grundlæggende principper og rammer for børnehandikapret. Særligt vil fokus ligge på Rådgivningsforhold og merudgifter j.f. serviceloven.

26 minutter

2.  Tabt arbejdsfortjeneste

I anden lektion gennemgås der ret til tabt arbejdsfortjeneste. Med udgangspunkt i personkredsen vises der hvad der kan bevilges, varighedskriteriet, samt praksis og hyppige problemstillinger.

34 minutter

3.  Aflastning og Afløsning

Foruden tabt arbejdsfortjeneste kan der også være behov for aflastning og afløsning i deres opgave som forældre. I denne lektion gennemgås der målgruppe, udmåling samt praksis og hyppige problemstillinger.

21 minutter

4.  Specialtilbud til børn og unge med handikap

I den fjerde og sidste lektion gennemgås specialtilbud til børn og unge med et handikap. Særligt er der fokus på specialdagtilbud, specialskoletilbud og hjemmetræning.

27 minutter
Sanne Møller

Jurist og partner i Embedsværket

Sanne Møller er jurist og partner i Embedsværket, der leverer juridisk ledelsesrådgivning, analyse og undervisning på det sociale område. Sanne er bredt funderet i det socialretlige område, og dækker både det udsatte socialområde og handicapområdet, hvor hun tidligere som hhv. chefjurist i Københavns Kommune og som advokat har medvirket til at rådgive om og løse juridiske og strukturelle problemstillinger i sager med høj kompleksitet og højt konfliktniveau.