Børsstrafferet

Børsstrafferet

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Dette kursus omhandler børsstrafferet og har til formål at gennemgå de nye regler på området, med fokus på Værdihandelsloven og Lov om kapitalmarkeder. 


Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Børsstrafferet

Længde: 37 minutter og 30 sekunder

I denne lektion gennemgår Kåre Pihlmann den tidligere regel om Værdipapirhandel, der blev ophævet d. 3 januar 2018, og som i stedet er blevet afløst af Lov om kapitalmarkeder, der indeholder straffe-hjemler ved overtrædelse af Markedsmisbrugsforordningen. I forlængelse heraf, kommer Kåre Pihlmann ind på en række eksempler fra Dansk Retspraksis, herunder de seneste afgørelser fra Danske domstole til belysning af, hvordan bestemmelserne skal forstås i praksis. Ligeledes gennemgår han også en række eksempler på udmålingsdomme. 


0.0 Kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviseren

Kåre Pihlmann

Advokat (H) og Partner hos Advokat Kåre Pihlmann

Kåre Pihlmann har mere end 15 års erfaring i straffesager. Han har møderet for Højesteret og er beneficeret forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret. Han er forfatter til en række strafferetlige artikler i fagtidsskrifter, og har sideløbende opnået mere end 10 års undervisningserfaring i strafferet på bl.a. universitetet og Handelshøjskolen.

DEL KURSET