Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
599,00 kr. pr. 6. måned, inkl. moms
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 599,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2018-08-28
Ajour d. 2020-02-01

Børsstrafferet

0 kursuspoint i Erhvervs- og selskabsret, samt bestyrelsesarbejde, Procesret, procedure og strafferet

Dette kursus omhandler børsstrafferet og har til formål at gennemgå de nye regler på området, med fokus på Værdihandelsloven og Lov om kapitalmarkeder. 


Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Børsstrafferet

I denne lektion gennemgår Kåre Pihlmann den tidligere regel om Værdipapirhandel, der blev ophævet d. 3 januar 2018, og som i stedet er blevet afløst af Lov om kapitalmarkeder, der indeholder straffe-hjemler ved overtrædelse af Markedsmisbrugsforordningen. I forlængelse heraf, kommer Kåre Pihlmann ind på en række eksempler fra Dansk Retspraksis, herunder de seneste afgørelser fra Danske domstole til belysning af, hvordan bestemmelserne skal forstås i praksis. Ligeledes gennemgår han også en række eksempler på udmålingsdomme. 

38 minutter
Kåre Pihlmann

Advokat (H) og Partner hos Advokat Kåre Pihlmann

Kåre Pihlmann har mere end 15 års erfaring i straffesager. Han har møderet for Højesteret og er beneficeret forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret. Han er forfatter til en række strafferetlige artikler i fagtidsskrifter, og har sideløbende opnået mere end 10 års undervisningserfaring i strafferet på bl.a. universitetet og Handelshøjskolen.