Børsstrafferet, Erstatning for tvangsindgreb, bindende påtalebegrænsning & bistandsadovokatens opgaver af Kåre Pihlmann

Børsstrafferet, Erstatning for tvangsindgreb, bindende påtalebegrænsning & bistandsadovokatens opgaver

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Kurset forventes online forår 2018

Lektioner

Om underviseren

Kåre Pihlmann

Advokat (H) og Partner hos Advokat Kåre Pihlmann

Kåre Pihlmann har mere end 15 års erfaring i straffesager. Han har møderet for Højesteret og er beneficeret forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret. Han er forfatter til en række strafferetlige artikler i fagtidsskrifter, og har sideløbende opnået mere end 10 års undervisningserfaring i strafferet på bl.a. universitetet og Handelshøjskolen.

DEL KURSET