Den nye ferielov af Anne Marie Abrahamson

Den nye ferielov

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Underviser Anne Marie Abrahamson vil på dette kursus gennemgå den nye ferielov - som træder i kraft den 1. september 2020. 

På kurset gennemgås de særregler, som er i den nye ferielov m.m. Der er derfor rig mulighed for at blive opdateret på den nye ferielov, inden den begynder at have virkning på den optjente ferie, som allerede sker fra september 2019.  

På dette kursus bliver følgende gennemgået: 

  • De nye systemer om samtidighedsferie 
  • Overgangen mellem den nye og den gamle ferielov 
  • Udslusningen af forskudt ferie
  • Grundlæggende principper 
  • Lønmodtagerbegrebet
  • Optjening- og afholdelse af ferie 
  • ... og meget mere!

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Del 1 - Baggrund, særregler mv.

Længde: 70 minutter og 58 sekunder

I første lektion vil underviser Anne Marie Abrahamson gennemgå: baggrunden for den nye ferielov, sammenligning af den nye og den gamle ferielov, de særregler der findes i den nye ferielov, overgangsordning og fonden. Som forberedelse til dette kursus er det en fordel at have adgang til den gamle og den nye ferielov. Baggrunden for den nye ferielov stammer fra uoverensstemmelser med EU - samt en traktatkrænkelsessag mod Danmark, hvorefter Danmark nedsatte et udvalg til at bringe ferieordningen i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. 


Del 2 - Overgangsordningen

Længde: 9 minutter og 25 sekunder

Anden og sidste lektion omhandler overgangsordningen, som er overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie. Der gennemgås de ekstra 25 dages ferie - samt hvilke hensyn man skal tage til de offentlige finanser, når man går fra den ene lov til den anden.  Andre emner på lektionen omfatter: overførsel af ferie, opgørsel af hensatte midler, opgjorte feriepenge samt den fond der er oprettet i forbindelse med den nye ferielov. 


3.0 Kursuspoint
Svarende til kun %{price} pr. kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviseren

Anne Marie Abrahamson

Advokat (L) og Partner hos Lundgrens

Anne Marie Abrahamson er en fagligt anerkendt advokat med speciale i arbejds- og ansættelsesret. Hun yder rådgivning til såvel danske som internationale klienter inden for alle områder af ansættelsesretten og har desuden en særlig interesse for offentlig ansættelsesret og persondataret.

DEL KURSET