Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-01-09
Ajour d. 2020-09-04

Digital inkasso

5 kursuspoint i Inkasso og tvangsindrivelser

 -  3 anmeldelser

På dette kursus vil underviser Brian Nygaard Oswald lede dig sikker gennem den digitale udvikling på inkassoområdet. Kurset vil være delt op i en række emner, hvor første vil være GDPR, som er meget relevant for emnet, da dette er en stor del af inkassoområdet. Hvornår må vi indsamle data, hvor længe må vi beholde det og hvorfor må vi indsamle det – alt dette er noget der bruges lang tid på når man snakker inkasso. Så bliver der gennemgået forældelse, som er når en fordring bliver forældet, at så forsvinder den. Sidste emne kommer til at omhandle den nyeste retspraksis, hvor der vil være gennemgang af en lang række mere kulørte sager og afgørelser. Hvad må man foretage udlæg i og hvad må man ikke? 

 

Alt dette og meget mere vil blive gennemgået på kurset, med relevante eksempler og sager, der vil virke som understøttende eksempler for materialet. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Persondata & inkasso

Første del af kurset omhandler persondata. Mange af de regler, som trådte i kraft 25. maj 2018 virkede allerede før, men den store forskel var, at man fik en stor bøde hvis man ikke overholder reglerne. Og dette gælder også mindre ting som et telefonnummer, et navn eller en email, hvilket betyder at man skal være meget opmærksom på området. Der er mange aspekter af persondata, og derfor vil underviser Brian Nygaard Oswald gennem lektionen prøve at forklare reglerne på en forståelig og let måde. Da der ikke findes specifikke regler for persondata på inkassoområdet, vil der gennem lektionen komme en række bud på hvad der gælder. Ting der bliver gennemgået på lektionen er: Må man sende en rykker på mail? Skal en mail være krypteret? I hvilket omfang er personnumre okay i inkassosager? Skal der være en databehandleraftale mellem kreditor og inkassator? Må man kommunikere med en skyldner på de sociale medier?
31 minutter

2.  Hjemmel

Anden lektion omhandler hjemmel, som omhandler den databehandling du laver altid skalhave en hjemmel. Hvis der ikke er en hjemmel, må handlingen ikke udføres. En hjemmel opgøres efter om det er følsomme eller ikke-følsomme oplysninger. På lektionen vil de mest relevante hjemler blive gennemgået, efterfulgt af en række eksempler.
31 minutter

3.  Elektronisk behandling

Tredje lektion omhandler de forskellige behandlingstyper som databeskyttelsesloven omfatter. Det primære område er det elektroniske område, da alt er blevet elektronisk og nemt at tilgå. Et problem med dette er, at der er en lang række negative konsekvenser forbundet med dette. Der vi gennem lektionen blive snakket om manuelle registre, samt hvordan man forholder sig til ting der har været elektroniske tidligere.
9 minutter

4.  Sikkerhed

Fjerde lektion, og et meget omfattende emne, er persondatasikkerhed, da der er en lang række emner tilknyttet dette. Når det kommer til sikkerhed af persondata, er der utroligt mange ting man kan overveje da der er mange aspekter. Da indkomst og formueforhold hører under fortrolige oplysninger, hører gæld også under her, hvorefter man i inkassosager skal være særligt opmærksom på sikkerhed af persondata, og alle mails skal derfor krypteres.
30 minutter

5.  God databehandlingsskik

God databehandlingsskik omhandler bl.a. sikkerhed og hvordan man forebygger fejl. Hvad skal man så gøre hvis man har lavet en fejl? Første del er selvfølgelig at indrømme at man har lavet en fejl. De forskellige berørte skal informeres, hvilket kan være en stor opgave, og en god idé kan derfor være at have en plan for dette. Lektionen fortsættes med de registreredes rettigheder, altså skyldnerens rettigheder. De har nemlig en række rettigheder, som skal overholdes.
13 minutter

6.  Diverse

Som afrunding på lektionerne om persondata, så er der en række ting som yderligere hører under GDPR. På trods af at man kan snakke længe om inkassosager, så er der et udpluk af andre relevante emner som også bliver gennemgået. Det vigtigste er bl.a. slettepolitik, som er en politik alle virksomheder skal have, så alle ved hvornår man sletter oplysninger. Yderligere bliver der snakket om databeskyttelsesrådgiver, adresseoplysninger og sikkerhedsbrud. Lektionen fortsættes med to emner: død og bøder. Hvad gør man hvis en skyldner dør og hvilke regler gælder her? Hvad med bøder, hvor store skal de være og er der andre sanktioner?
14 minutter

7.  Retspraksis og forældelse

Sidste lektion omhandler de to hovedpunkter, som er retspraksis og nogle praktiske kommentarer, alle omhandlende det digitale aspekt. Der vil på lektionen være en række afgørelser, som vil underbygge de regler og paragraffer der er. Kan man f.eks. få udlæg i overskydende skat? Kan man foretage udlæg i ting der har en personlig betydning, som en vielsesring eller en hund? Hvor går grænsen egentlig? Lektionen fortsættes med forældelse, samt hvilke regler der gælder på dette område. Hvornår er en rykker forældet og hvor ofte må man sende en rykker? Alt dette og meget mere vil blive besvaret på lektionen af underviser Brian Nygaard Oswald.
ca. en time

Materiale for Digital inkasso

Her er alt kursusmateriale til kurset. Klik på linket for at tilgå informationen.:

Titel
Kursusmateriale - Digital inkasso
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
999,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
699,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
eller
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Brian Nygaard Oswald

Brian Nygaard Oswald

Cand.jur hos Oswald Academy

Brian Oswald er en erfaren foredragsholder og skribent. Han er tidligere advokat, men underviser nu på fuld tid. Hans varemærke er at undervise i kompliceret jura på en letforståelig måde. Han har udgivet mange juridiske bøger og underviser på ca. 80-100 kurser årligt og har gjort det de sidste mange år. Hans tre specialer er persondata, inkasso/retssager og forældelse.