Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
599,00 kr. pr. 6. måned, inkl. moms
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 599,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2017-05-23
Ajour d. 2020-02-01

En gennemgang af boliglejekontrakten

4 kursuspoint i Fast ejendom, entrepriseret og lejeret

 -  7 anmeldelser

Kurset om boliglejekontrakten giver dig en grundig introduktion til brug for udarbejdelse af kontakter i boliglejeforhold. På kurset gennemgås indholdet af den blanket, der næsten altid skal anvendes ved indgåelse af en boliglejeaftale, Typeformular A, 9. udgave. Den 9. udgave af typeformularen indeholder en ny og lovpligtig sondring mellem vilkår, der kan stå i en husorden, vilkår der er af mere administrativ karakter, der kan stå i typeformularens § 10, og de vilkår, der gyldigt kan og skal aftales i typeformularens § 11. Endvidere følger det af den 9. udgave, at det ikke længere er gyldigt, at gentage vilkår, der allerede følger af lejelovgivningen.

På kurset gennemgås såvel de gyldige aftalevilkår, og de aftalevilkår der ikke er gyldige at aftale. Kurset er relevant både for advokaten, der ikke har stor erfaring med boliglejeretten, men også den, der har. Det er endvidere uden betydning for dit udbytte, om du normalt repræsenterer lejeren eller udlejeren.


Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Boliglejekontrakten: Typeformularens anvendelsesområde

I den første lektion gennemgås typeformularens anvendelsesområde og blanketreglens sammenspil med typeformularen.

6 minutter

2.  Boliglejekontrakten: Blanketreglens samspil med typeformularen

I den anden lektion gives en gennemgang af blanketreglens samspil med typeformularen.

17 minutter

3.  Boliglejekontrakten: Oversigt over nyt i typeformularen

I den anden lektion gives en oversigt over det nye i typeformular 9. udgave i forhold til 8. udgave i formularens 10 første felter.

ca. en time

4.  Boliglejekontrakten: Typeformularens § 11 - de individuelle aftaler

I den næst sidste og fjerde lektion ses nærmere på de individuelle vilkår, der kan aftales i typeformularens § 11, herunder de vilkår, der ikke længere kan aftales, men som findes i rigtig mange lejekontrakter indgået før lejelovsrevisionen i 2015.

ca. en time

5.  Boliglejekontrakten: Typeformularens § 10 og ejendommens husorden

I den sidste og fjerde lektion ses nærmere på formularens § 10 og den nye mulighed for at indarbejde administrative vilkår i kontrakttesten. I denne lektion drøftes også det af typeformularen afledte fornyede behov for at gentænke ejendommens husorden.

8 minutter
Louise Faber

Ph.d. og lektor på Aalborg Universitet

Louise har stor erfaring med erhvervsleje- og boliglejeretten både som underviser, forsker og praktiker. Hun erhvervede sin ph.d. grad ved Aarhus Universitet på baggrund af en afhandling om ’Afståelse og andre former for lejerskifte’ i 2005, og har beskæftiget sig forskningsmæssigt med faget siden da. Louise Faber er en erfaren og ofte anvendt underviser og foredragsholder, der supplerer den teoretiske viden med praktisk erfaring fra samarbejde og responsumudarbejdelse til brug for praktikere indenfor advokatbranchen.