Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
599,00 kr. pr. 6. måned, inkl. moms
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 599,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2017-05-23
Ajour d. 2020-02-01

En gennemgang af erhvervslejekontrakten

5 kursuspoint i Fast ejendom, entrepriseret og lejeret

 -  8 anmeldelser

Kurset om erhvervslejekontrakten giver dig en grundig introduktion og inspiration til brug for udarbejdelse eller forhandling af kontakter i erhvervslejeforhold. På kurset gennemgås en erhvervslejeaftales typiske indhold med udgangspunkt i erhvervslejelovens grundprincipper, de præceptive bestemmelser og det deklaratoriske udgangspunkt. Undervejs drøftes typisk anvendte vilkår, herunder hvilke vilkår der kan fraviges ved aftale til fordel for den ene eller den anden, og hvilken betydning dette har for parterne og kontraktens øvrige vilkår.

Kurset er relevant både for advokaten, der ikke har stor erfaring med erhvervslejeretten, men også den, der har. Det er endvidere uden betydning for dit udbytte, om du normalt repræsenterer lejeren eller udlejeren.


Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Erhvervslejelovens anvendelsesområde

Den første lektioner indledes med en afgrænsning af erhvervslejelovens anvendelsesområde og en gennemgang af erhvervslejelovens grundprincipper.

20 minutter

2.  Erhvervslejelovens grundprincipper

I den anden lektion kigger Louise også på afgrænsning af erhvervslejelovens anvendelsesområde og en gennemgang af erhvervslejelovens grundprincipper.

24 minutter

3.  Erhvervslejeaftalens indgåelse og form

Den tredje lektion gennemgår Louise de forhold koncipisten skal være opmærksom på ved aftalens indgåelse i lyset af den almindelige aftaleret, og de traditioner der knytter sig til forhandlingsforløbet og kontraktens form.

14 minutter

4.  Erhvervslejekontrakten: Forhandlingens udgangspunkt

Fjerde lektion redegør for din opgave som rådgiver i lyset af forhandlingens udgangspunkt. Denne lektion indeholder en hurtig gennemgang af erhvervslejelovens regelsæt, idet det er det udgangspunkt, der er fastsat i loven, der er genstand for forhandlingen.

34 minutter

5.  Erhvervslejekontrakten: Erhvervslejeaftalens typiske indhold: Parterne og lokalerne

På femte til niende lektion gennemgås erhvervslejekontraktens typiske indhold, under overskrifterne: ’Parterne og det lejede’, ’Det lejedes stand’, Lejemålets overgang og opsigelse’, Lejen og betalinger ved siden af lejen’, og endelig ’Andre vilkår’. Emnet andre vilkår omfatter vilkår som købsret, forkøbsret, tvistløsning og tinglysning.

18 minutter

6.  Erhvervslejekontrakten: Erhvervslejeaftalens typiske indhold: Det lejedes stand

Denne lektion er en forsættelses af sidste lektion, hvor erhvervslejekontraktens typiske indhold gennemgås, under overskrifterne: ’Parterne og det lejede’, ’Det lejedes stand’, Lejemålets overgang og opsigelse’, Lejen og betalinger ved siden af lejen’, og endelig ’Andre vilkår’. Emnet andre vilkår omfatter vilkår som købsret, forkøbsret, tvistløsning og tinglysning.

17 minutter

7.  Erhvervslejekontrakten: Erhvervslejeaftalens typiske indhold: Lejemålets overgang

Denne lektion er en forsættelses af sidste lektion, hvor erhvervslejekontraktens typiske indhold gennemgås, under overskrifterne: ’Parterne og det lejede’, ’Det lejedes stand’, Lejemålets overgang og opsigelse’, Lejen og betalinger ved siden af lejen’, og endelig ’Andre vilkår’. Emnet andre vilkår omfatter vilkår som købsret, forkøbsret, tvistløsning og tinglysning.

27 minutter

8.  Erhvervslejekontrakten: Erhvervslejeaftalens typiske indhold: Lejemålets opsigelse

Denne lektion er en forsættelses af sidste lektion, hvor erhvervslejekontraktens typiske indhold gennemgås, under overskrifterne: ’Parterne og det lejede’, ’Det lejedes stand’, Lejemålets overgang og opsigelse’, Lejen og betalinger ved siden af lejen’, og endelig ’Andre vilkår’. Emnet andre vilkår omfatter vilkår som købsret, forkøbsret, tvistløsning og tinglysning.

19 minutter

9.  Erhvervslejekontrakten: Erhvervslejeaftalens typiske indhold: Leje og betalinger ved siden af lejen

Denne lektion er en forsættelses af sidste lektion, hvor erhvervslejekontraktens typiske indhold gennemgås, under overskrifterne: ’Parterne og det lejede’, ’Det lejedes stand’, Lejemålets overgang og opsigelse’, Lejen og betalinger ved siden af lejen’, og endelig ’Andre vilkår’. Emnet andre vilkår omfatter vilkår som købsret, forkøbsret, tvistløsning og tinglysning.

18 minutter
Louise Faber

Ph.d. og lektor på Aalborg Universitet

Louise har stor erfaring med erhvervsleje- og boliglejeretten både som underviser, forsker og praktiker. Hun erhvervede sin ph.d. grad ved Aarhus Universitet på baggrund af en afhandling om ’Afståelse og andre former for lejerskifte’ i 2005, og har beskæftiget sig forskningsmæssigt med faget siden da. Louise Faber er en erfaren og ofte anvendt underviser og foredragsholder, der supplerer den teoretiske viden med praktisk erfaring fra samarbejde og responsumudarbejdelse til brug for praktikere indenfor advokatbranchen.