Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-11-10

Erhvervsdrivende fonde

0 kursuspoint i

På kurset får du gennemgået lovændringen fra 2015 om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til Selskabsloven, kravene til ledelsen skærpes, revisors stilling og rapporteringsforpligtelser overfor fondsmyndigheden styrkes og der sikres større åbenhed og klarhed om fondene. 
Loven er betydelig mere omfangsrig, hvilket foruden en række nye regler også hænger sammen med en generel modernisering af loven. 

 

Disse vil blive gennemgået hen over kurset, hvor der også vil være en lang række eksempler og gode råd, til hvordan du som revisor forholder sig til erhvervsdrivende fonde.

Materiale for Erhvervsdrivende fonde

Her er alt kursusmateriale til kurset. Klik på linket for at tilgå informationen.:

Titel