Erstatning, Strafferetlig forfølgning

Erstatning, Strafferetlig forfølgning

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Dette kursus har til formål at gennemgå de mest centrale bestemmelser i RPL §93A, der vedrører retten til erstatning efter omgivelse af strafferetlig forfølgning. Kurset vil have fokus på de centrale bestemmelser, der vedører egen skyld og kravet om oversagssammenhængen og eventuelt bortfald eller reduktion af egen skyld.


Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Erstatning, Strafferetlig forfølgning

Længde: 40 minutter og 0 sekunder

I denne lektion vil Kåre Pihlmann gennemgå mulighederne for at opnå erstatning, hvis man er blevet frifundet eller hvis politiet har opgivet påtale i forbindelse med en strafferetlig forfølgning. Mere specifikt vil RPL kap. 93A blive behandlet i denne lektion. Derudover vil en række eksempler på, hvordan domstolene har behandlet spørgsmålet omkring erstatning blive gennemgået, og til sidst vil Kåre Pihlmann give et eksempel på, hvordan en erstatningsansøgning kan udarbejdes.


0.0 Kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviseren

Kåre Pihlmann

Advokat (H) og Partner hos Advokat Kåre Pihlmann

Kåre Pihlmann har mere end 15 års erfaring i straffesager. Han har møderet for Højesteret og er beneficeret forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret. Han er forfatter til en række strafferetlige artikler i fagtidsskrifter, og har sideløbende opnået mere end 10 års undervisningserfaring i strafferet på bl.a. universitetet og Handelshøjskolen.

DEL KURSET