Fast ejendom af Knud-Erik Kofoed & Ole Theut

Fast ejendom

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

At kende til juraen om fast ejendom er relevant for rigtig mange advokater. Begrebet fast ejendom dækker over mange forskellige juridiske discipliner, og vi har valgt at fokusere på 5 af de discipliner, som vi oftest støder på i dagligdagen: 1. Erhvervslejeret 2. Boliglejeret 3. Almenlejeret 4. Andelsboligret 5. Køb og salg af erhvervsejendomme Inden for hvert af de 5 områder får du på kurset en overordnet gennemgang af juraen, og så har vi udvalgt en række emner inden for hvert område, som vi går mere i dybden med. Kursets formål er således at give dig et godt overblik over forhold, som du i dagligdagen støder på inden for hvert af de nævnte retsområder.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Erhvervslejeret

Længde: 47 minutter og 12 sekunder

I denne lektion vil Ole Theut gennem indgåelse af erhvervslejekontrakter, forbedringsforhøjelser, markedslejeregulering, fremleje, afståelse, fraflytning, forhold vedrørende moms og til sidst noget omkring tvister.


Boliglejeret

Længde: 64 minutter og 3 sekunder

Knud-Erik Kofod vil i denne lektion gennemgå en række emner indenfor boliglejeret. Først, vil han gennemgå lejefastsættelse, som ikke er en nem disciplin, dernæst fremleje, opsigelse/ophævelse, fraflytning og til sidst lidt om tvister. Knud-Erik vil afslutte med et tillæg omkring forenkling og modernisering af lovgivningen, som blev vedtaget i foråret 2015.


Almen lejeret

Længde: 18 minutter og 4 sekunder

I denne lektion gennemgår Knud-Erik Kofoed almen lejeret og almene boligorganisationer i almindelighed. Han kommer først igennem lidt grundlæggende om almene boligorganisationers opbygning, dernæst hvordan lejemål bliver tildelt og lejefastsættelsen for almene boliger, hvilket er helt anerledes end vi ellers kender det, derefter gennemgår han fremleje, opsigelse/ophævelse, fraflytning og til sidst tvister.


Andelsboligret

Længde: 19 minutter og 23 sekunder

Dette er sidste lektion med Knud-Erik Kofoed og han vil her gennemgå fastsættelsen af andelskronen, spørgsmålet om overdragelse af andele og overpris-spørgsmålet. Meget af det der bliver gennemgået i denne lektion vedrører økonomien ved fastsættelse af andelsværdien og ved overdragelser.


Køb og salg af erhvervsejendomme

Længde: 45 minutter og 51 sekunder

Ole Theut tager os igennem sidste lektion i dette kursus, hvor han gennemgår køb og salg af erhvervsejendomme. Dette område går på tværs af en lang række andre områder. Det involverer bl.a. aftaleret, køberet, lejeret, tingsret, panterettigheder osv. Det stiller krav til rådgivningen fordi man skal beherske alle disciplinerne.


5.0 Kursuspoint
Svarende til kun %{price} pr. kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviserne

Knud-Erik Kofoed

Advokat (H) og Partner hos Nielsen & Thomsen advokater

Knud-Erik Kofoed har siden 1999 beskæftiget sig primært med forhold omkring fast ejendom. Han har stor erfaring inden for erhvervslejeretten, hvor han både arbejder med erhvervslejekontrakter, markedslejesager og andre dele af erhvervslejeretten. Derudover underviser han ejendomsmæglere og andre advokater i bl.a. markedslejesager. Knud-Erik har arbejdet 9 år for Bech-Bruun og arbejder nu hos Nielsen og Thomsen advokater, hvor han blev partner i 2008.

Ole Theut

Advokat (H) og Partner hos Nielsen & Thomsen advokater

Ole Theut har været selvstændig advokat siden 1998 og startede som partner hos Nielsen & Thomsen i 2010. Igennem årene har han beskæftiget sig med et bredt udsnit af de juridiske discipliner inden for både det erhvervsretlige og private område. I de senere år er hans interesser primært gået i retning af arbejdsområder inden for fast ejendom og erhvervsret.

DEL KURSET