Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Ingen kursusbeviser
199,00 kr. pr. måned, inkl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Køb Student (DKK 199,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Fast ejendom

 -  11 anmeldelser
Ajour d. 2020-02-01

Fast ejendom for en advokat dækker over rigtig meget - og rigtig meget, der er meget relevant. Advokat Knud-Erik Kofoed vil med kurset gennemgå de problemstillinger og regler der findes på området inden for fast ejendom.

Med dette kursus har vi valgt at fokusere på 5 områder inden for fast ejendom, som advokater oftest støder på i dagligdagen:

1.     Erhvervslejeret

2.     Boliglejeret

3.     Almenlejeret

4.     Andelsboligret

5.     Køb og salg af erhvervsejendomme

Inden for hvert af de 5 områder får du på kurset en overordnet gennemgang af juraen, og der er udvalgt en række emner inden for hvert område, som vi går mere i dybden med. Kursets formål er således at give dig et godt overblik over forhold, som du i dagligdagen støder på inden for fast ejendom samt på hvert af de nævnte retsområder.


Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Erhvervslejeret

Første lektion omhandler erhvervslejeretten, hvor der er udvalgt nogle hovedemner, der bygger op om de tanker man bør have, når man laver erhvervslejekontrakter for en klient.  Disse emner omhandler indgåelse af erhvervslejekontrakter, forbedringsforhøjelser, markedslejereguleringer, fremleje, afståelse, fraflytning, moms og tvister.

2.  Boliglejeret

Denne lektion omhandler boliglejeretten, og der vil her blive gennemgået lejelovens anvendelsesområde, lejefastsættelse, fremleje, opsigelse og ophævelse, fraflytning og tvister. Så gengangere af tidligere lektions hovedemner, men dog med et andet fokus, da der er relativt store forskelle på hvordan erhvervslejeretten og boliglejeretten virker. 

3.  Almen lejeret og andelsboligret

Lektionen omhandler almen lejeret, samt grænserne mellem det private- og det almene lejeretlige system bliver her ridset op, da det volder mange advokater problemer. Hovedemnerne for dette område kommer til at omhandle de almene boligorganisationers opbygning, tildeling af lejemål, lejefastsættelse, fremleje, opsigelse, fraflytning og tvister.  Derudover gennemgår lektionen også andelsboligforeningsloven, fastsættelse af andelskronen, overtagelse af andele og overbetaling. 

4.  Køb og salg af erhvervsejendomme

Sidste lektion omhandler erhvervsejendomme, hvor hovedemnet 'overdragelse af erhvervsejendomme' er delt i to overskrifter; generel overdragelse af erhvervsejendomme og hvad man skal være særligt opmærksom på. Det sidste lægger også op til en tjekliste, der bliver gennemgået, som lektionen kommer fremad. 

Advokat (H) og Partner hos NT Advokater

Knud-Erik Kofoed er uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 1997 og har siden 1999 beskæftiget sig primært med forhold omkring fast ejendom. Han har stor erfaring inden for erhvervslejeretten, hvor han både arbejder med erhvervslejekontrakter, markedslejesager og andre dele af erhvervslejeretten. Derudover underviser han ejendomsmæglere og andre advokater i bl.a. markedslejesager. I 2002 erhvervede han en Master of Business Administration fra University of Cambridge, som har givet indblik og interesse i ledelsesmæssige og økonomiske forhold. Knud-Erik har arbejdet 9 år for Bech-Bruun og arbejder nu hos NT advokater, hvor han blev partner i 2008.

Anbefalede kurser