Forældelse
Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Forældelse

 -  21 anmeldelser

Forældelse af en fordring betyder, at fordringen ikke eksisterer mere - og mange fordringer forsvinder på denne vis efter blot 3 år! Derfor er det meget vigtigt at kende disse regler. Desværre er reglerne meget kompliceret - men på dette kursus vil det hele blive noget lettere at forstå. Underviseren vil på almindeligt dansk forklare dig reglerne, så der er til at forstå. Du vil bl.a. lære om:

  • Hvornår er forældelsesfristen 3 år, 5 år, 10 år og 30 år?
  • Hvordan forældes renter?
  • Hvis skyldneren indbetaler på gælden - har det betydning for forældelsesfristen?
  • Fremsendelse af rykkere: Afbryder det forældelsesfristen?
  • Hvad gør man, hvis skyldneren forsvinder?
  • Særlige forældelsesfrister for domme, forlig mv.
  • Overgangsreglerne - overgangsperioden (2008-2010).
  • Egentlige og foreløbige afbrydelsesskridt.
  • Og meget mere.


Efter kurset vil du være i stand til hurtigt og effektivt at forhindre, at fordringer bliver forældet, ligesom du fremadrettet vil spare meget tid på at undersøge sådanne spørgsmål.


1.  Hvad er forældelse?

Denne lektion starter med at kigge på hvad begrebet forældelse er for noget. Forældelse er relevant i mange retsområder, og betyder at forderinger ophører med at eksistere.

2.  Den “nye” forældelseslov

I denne lektion kigger vi på den "nye" forældelseslov, som mange opfatter som ny, selvom den faktisk er fra 2008.

3.  Den almindelige ordning

Vi kigger i denne lektion på den almindelige ordning, som dækker over fire forhold: forfaldsdagen, forældelsesfristen, suspension og absolutte frister.

4.  Specielle frister

Denne lektion beskæftiger sig med de fordringer som ikke er omfattet af den almindelige ordning, eller er det i begrænset forstand.

5.  Hindring/Ukendskab til opholdssted

Lektionen gennemgår den situation, hvor kreditor ikke har kunnet afbryde forældelsen, enten pga. manglende viden/burde viden til hvor skyldneren opholder sig, eller pga. hindringer som ikke beror på kreditors forhold.

6.  Afbrydelse af forældelsesfristen

Dette emne er ét af de vigtigste indenfor forældelsesområdet. Der er to måder at afbryde forældelsesfristen på: ved egentlig afbrydelse eller ved foreløbig afbrydelse.

7.  Overgangsregler

Forældelsesloven trådte i kraft den 1. januar 2008. Efter forældelseslovens § 30 er der dog en række overgangsregler som gør at 1908-loven og DL 5-14-4 fortsat vil have en vis betydning i en periode.

Cand.jur hos Oswald Academy

Brian Oswald er en erfaren foredragsholder og skribent. Han er tidligere advokat, men underviser nu på fuld tid. Hans varemærke er at undervise i kompliceret jura på en letforståelig måde. Han har udgivet mange juridiske bøger og underviser på ca. 80-100 kurser årligt og har gjort det de sidste mange år. Hans tre specialer er persondata, inkasso/retssager og forældelse.

Anbefalede kurser