Forbrugerret
Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Forbrugerret

 -  6 anmeldelser

Formålet med Forbrugerretten er at indføre kursisterne i en række praktiske og teoretiske forbrugerretlige spørgsmål - offentligretlige såvel som privatretlige - således som de tegner sig efter gældende dansk ret. Kurset vil tillige berøre de EU-retlige regler og regelforslag på forbrugerområdet.

Kurset vil yderligere omhandle: 

  • En gennemgang af Forbrugerretten 
  • Principperne bag 
  • Forbrugeraftaleloven 
  • Købeloven 


1.  Introduktion til forbrugerretten

I forbrugerretten har vi på den ene side en erhvervsdrivende som handler hovedsagligt indenfor sit erhverv, og på den anden side en forbruger som handler udenfor sit erhverv. Dette forhold er vigtigt at fastslå fordi, når vi befinder os i forbrugerretten, så er forbrugeren beskyttet af præceptive regler.

2.  Forbrugeraftaleloven

Forbrugeraftaleloven er en utrolig vigtig lov i forbrugerretten. Forbrugeraftaleloven har typisk reguleret de situationer hvor aftaler bliver indgået udenfor den erhvervsdrivendes faste forretningssted - typisk på nettet, på en messe, osv.

3.  Specialregler i forbrugeraftaleloven

I denne lektion kigger vi på de specialregler som findes i forbrugeraftaleloven.

4.  Forbrugerkøb

Der er flere forhold omkring købeloven som stiller forbrugeren væsentligt bedre end hvis der var tale om en ikke-forbruger som indgik en aftale med en erhvervsdrivende. Særligt er der reklamationspligten, formodningsreglen og reglerne om misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med mangler.

Advokat og partner hos Brinkmann Kronborg Henriksen

Sonny Kristoffersen er advokat og partner hos Advokatfirmaet Brinkmann Kronborg Henriksen og er ph.d. hos Københavns Universitet og Dansk Erhverv. Sonny har skrevet en række bøger til undervisningsbrug om online salg, herunder marketing og forbrugerret. Han har gennem flere år undervist som ekstern lektor på Københavns Universitet, CBS og Aarhus Universitet.

Anbefalede kurser