Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
599,00 kr. pr. 6. måned, inkl. moms
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 599,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2019-01-17
Ajour d. 2020-02-01

Forbrugerret

3 kursuspoint i

Formålet med Forbrugerretten er at indføre kursisterne i en række praktiske og teoretiske forbrugerretlige spørgsmål - offentligretlige såvel som privatretlige - således som de tegner sig efter gældende dansk ret. Kurset vil tillige berøre de EU-retlige regler og regelforslag på forbrugerområdet.

Kurset vil yderligere omhandle: 

  • En gennemgang af Forbrugerretten 
  • Principperne bag 
  • Forbrugeraftaleloven 
  • Købeloven 


Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Introduktion og lektion 1

Formålet med kurset Forbrugerretten er at give en introduktion til en række praktiske og forbrugerretlige spørgsmål der findes på området, både offentretlige og privatretlige. Der er især fokus på to vigtige love, fordelt på 3 lektioner: 1. Generelle principper omkring forbrugerretten 2. Forbrugeraftaleloven 3. Købeloven. ​​​​​​​Forbrugerretten er kendetegnet ved dynamiske retsregler med en hastig udvikling og en stor bevågenhed fra EU. Forbrugsretten regulerer forholdet mellem forbruger og erhvervsdrivende, når forbrugeren handler uden for dit erhverv og når den erhvervsdrivende handler inden for sit erhverv. Der vil yderligere blive uddybet forskellige definitioner, særlige kendetegn, retlige standarter og meget mere.

12 minutter

2.  Lektion 2

Forbrugeraftaleloven - eller forbrugernes grundlov, som den også kan kaldes - er en lov omhandlende forbrugeraftaler.  Der vil blive gennemgået lovens tilblivelse, opbygning, en gennemgang af loven med særligt fokus på lovens anvendelsesområde, begrebet 'uanmodet henvendelser', den erhvervsdrivendes oplysningspligt, fortrydelsesretten, telefonisk kommunikation, opsigelse af aftaler med løbende tjenesteydelser samt de sanktioner der er i forbrugeraftaleloven. 

ca. en time

3.  Lektion 3

Sidste lektion omhandler købelovens regler om forbrugerkøb. Her finder man bl.a. reklamationspligten, reparationer og tjenesteydelser, forbud, mangelbeføjelser, ophævelse af aftale m.m. Der vil også blive gennemgået købers valg i tilfælde af mangler på salgsgenstanden, samt hvilken afhjælpning køber skal have, hvis der skal foregå reperationer på salgsgenstanden og hvis genstanden kræver en undersøgelse. 

21 minutter
Sonny Kristoffersen

Advokat og partner hos Brinkmann Kronborg Henriksen

Sonny Kristoffersen er advokat og partner hos Advokatfirmaet Brinkmann Kronborg Henriksen og er ph.d. hos Københavns Universitet og Dansk Erhverv. Sonny har skrevet en række bøger til undervisningsbrug om online salg, herunder marketing og forbrugerret. Han har gennem flere år undervist som ekstern lektor på Københavns Universitet, CBS og Aarhus Universitet.