Grundlæggende Inkasso af Brian Nygaard Oswald

Grundlæggende Inkasso

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

På dette kursus vil du få en grundlæggende indføring i en inkassosags forløb fra "vugge til død". Kurset er rettet mod kreditors repræsentanter (advokatkontorer, inkassofirmaer osv.) og vil give dig ikke blot en grundig indføring i en inkassosags forløb, men også en lang række informationer om nyeste regler og praksis samt underviserens egne tips. Vi vil fx. gennemgå: 1. Hvordan ser en påkravsskrivelse og et inkassobrev ud? 2. 10-dages fristen - hvornår og hvordan overholdes den? 3. Hvornår og hvordan tager man en fordring til inkasso? 4. Indsigelser: Hvordan takles disse i overensstemmelse med reglerne - og så effektivt som muligt? 5. Den forenklede inkassoproces, herunder grundig indføring i, hvordan man udfylder et betalingspåkrav. 6. Renter: Gennemgang af reglerne herfor, herunder ændringer pr. 2013. 7. Kompensationsgebyret, inkassoomkostninger, mødesalærer mv. - et overblik. 8. Fogedretsmødet: Afholdelse af telefoniske og "almindelige". Du vil efter kurset være godt klædt på til selv at kunne forestå hele forløbet i en inkassosag fra start til slut!

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Effektiv rykkerprocedure

Længde: 33 minutter og 31 sekunder

Lektionen gennemgår proceduren for før sagen er havnet på dit bord, som advokat. Hvordan sendes en rykker? Hvornår skal man rykke? Og hvordan implementeres en effektiv rykkerprocedure?


Opstart af inkassosagen

Længde: 35 minutter og 24 sekunder

Hvilke sager skal kunden sende til Jer som advokat? Hvad modtager man typisk fra kunden? Debitor i juridisk forstand, indsigelser og rykkere.


Tips til effektivisering

Længde: 20 minutter og 36 sekunder

Lektionen gennemgår hvordan du effektivt afvikler en inkassosag. Opkald til skyldner, afdragsordning, frivillige forlig og effektiv kommunikation.


Retslig Inkasso: Den forenklede inkassoproces

Længde: 29 minutter og 42 sekunder

Lektionen gennemgår hvilke regler der gælder når en sag kommer for retten. Særligt gennemgås krav for at bruge forenklet inkassoproces.


Retslig Inkasso: Stævning

Længde: 9 minutter og 34 sekunder

Denne lektion gennemgår kort småsagsstævninger og almindelige stævninger. Hvorfor stævner man, og hvilke krav gælder for de to stævningstyper.


Retslig Inkasso: Fogedret

Længde: 45 minutter og 49 sekunder

Lektionen gennemgår hvorfor man indkalder til et fogedretsmøde, og hvordan man i det hele taget får et fogedretsmøde.


Omkostninger

Længde: 16 minutter og 40 sekunder

Brian gennemgår i denne lektion hvilke omkostninger man kan lægge oveni skyldnerens gæld. Det svære er at overskue de mange gebyrer og omkostningstyper.


Nyeste retspraksis mv.

Længde: 19 minutter og 12 sekunder

Formålet med denne sidste lektion er at give en opdatering i nyeste retspraksis og love, så du er med på hvad der rører sig på området.


6.0 Kursuspoint
Svarende til kun %{price} pr. kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviseren

Brian Nygaard Oswald

Cand.jur hos Oswald Academy

Brian Oswald er en erfaren foredragsholder og skribent. Han er tidligere advokat, men underviser nu på fuld tid. Hans varemærke er at undervise i kompliceret jura på en letforståelig måde. Han har udgivet mange juridiske bøger og underviser på ca. 80-100 kurser årligt og har gjort det de sidste mange år. Hans tre specialer er persondata, inkasso/retssager og forældelse.

DEL KURSET