Grundlæggende Persondataret
Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Grundlæggende Persondataret

 -  8 anmeldelser

Persondataretten er som udgangspunkt relevant alle steder, hvor der behandles personoplysninger. Men hvad er en personoplysning, og hvad vil det sige at behandle oplysninger, samt hvilke regler gælder der herfor? I Danmark er langt de fleste behandlinger af personoplysninger omfattet af persondataretlige regler, som stiller betingelser for hvornår og krav om hvordan personoplysninger må behandles, ligesom persondataretten udstyrer registrerede personer med en række rettigheder og pålægger de ansvarlige en række forpligtelser. Kurset er målrettet advokater, der har behov for et overblik over og en grundlæggende forståelse af persondataretten (i Europa og) i Danmark med henblik på at kunne agere på retsområdet i praksis. På den baggrund består kurset af en overordnet gennemgang af persondatarettens europæiske aspekter og den danske persondatalov. Med fokus på relevante regler for advokatgerningen tager kurset udgangspunkt i de gældende retsregler på området, herunder reglernes anvendelsesområde, definitioner, betingelser, forpligtelser og rettigheder, samt hvordan reglerne anvendes i praksis. Kurset vil være aktuelt indtil sommeren 2018, hvor nye generelle persondataretlige regler i en EU-forordning (databeskyttelsesforordningen) forventes at få virkning. De nye regler vil i høj grad være baseret på de samme principper som de gældende regler og videreføre regler, der allerede gælder i dag, hvorfor store dele af kurset stadig vil være af relevans efter sommeren 2018. Dertil kommer, at hvis man allerede overholder de gældende regler i dag, er man rigtig godt på vej i forhold til overholdelsen af den nye databeskyttelsesforordning. Som noget nyt i forhold til de gældende regler forventes bødeniveauet for overtrædelse af de nye regler at stige betragteligt.


1.  International databeskyttelsesret - del 1

Den internationale databeskyttelsesret har en indflydelse på den danske persondataret og vi starter derfor med at gennemgå de vigtigste bestemmelser på dette område. I denne lektion ser vi på den grundlæggende databeskyttelse - EMRK

2.  International databeskyttelsesret - del 2

Vi forsætter hvor vi slap i sidste lektion med emnet international databeskyttelsesret. I denne lektion dykker vi ned i EU's databeskyttelse.

3.  Dansk persondataret

I denne lektion gennemgår vi den danske persondataret, som overordnet er reguleret ved Persondataloven. Persondataloven implementerer Databeskyttelsesdirektivet ved Lov om behandling af personoplysninger og trådte i kraft i år 2000. Persondataloven afløste to love om offentlige og private registre, som begge kan have en betydning for fortolkningen af visse regler.

4.  Persondatalovens anvendelsesområde

Denne lektion gennemgår Persondataloven mere specifikt med fokus på Persondatalovens anvendelsesområde.

5.  Persondatalovens behandlingsregler

Efter at have gennemgået hvornår man er omfattet af Persondataloven i forrige lektion, vil vi i denne lektion kigge på hvad gælder når man har fastsat at være omfattet.

6.  Sikkerhed

Denne lektion gennemgår hvilke krav der stilles til sikkerheden ved behandling af personoplysninger.

7.  Persondatalovens anmeldelsesregler

Persondatalovens anmeldelsesregler er rigtigt gode at kende som praktikere og advokat, hvis man skal rådgive virksomheder om hvilke regler der skal overholdes i forbindelse med anmeldelse. Derudover kan det ske at man som advokat selv skal anmelde eller søge tilladelse hvis man behandler personoplysninger.

8.  Den registreredes rettigheder

Den sidste lektion omhandler den registreredes rettigheder. Overordnet set er det de samme rettigheder, som vi allerede har gennemgået under behandlingen af direktivet. Noget man dog skal være opmærksom på er oplysningspligten.

Cand.jur og fuldmægtig i Datatilsynet

André Dybdal Pape arbejder i Datatilsynet hvor han beskæftiger sig med sagsbehandling, inspektioner, rådgivning, lovhøringer, afgørelser og undervisning om databeskyttelse. Derudover har han flere års erfaring med undervisning hos andre offentlige myndigheder.

Anbefalede kurser