Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
599,00 kr. pr. 6. måned, inkl. moms
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 599,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2017-08-30
Ajour d. 2020-02-01

Grundlæggende udbudsret

5 kursuspoint i EU-ret, konkurrenceret og udbudsret

 -  3 anmeldelser

Grundlæggende udbudsret giver et overblik over udbudslovens bestemmelser, herunder hvornår og hvordan offentlige myndigheder skal udbyde opgaver. Kurset er baseret på udbudsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2016.

Kurset gennemgår blandt andet:

  • Valg af udbudsform.
  • Mindstekrav.
  • Udelukkelse.
  • Tildelings- og underkriterier.
  • Udfyldelse af udbudsbekendtgørelse.
  • Evalueringsmetoder/-modeller.
  • Klager og sanktionsmuligheder.


Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Lektion 1

I denne lektion vil vi beskæftige os med følgende punkter: - Intro til udbudsreglerne - Hvem er omfattet af udbudsreglerne? - Hvilke typer aftaler er omfattet? - Light-regimet - Opgørelse af kontraktens værdi - Særligt om rammeaftaler

35 minutter

2.  Lektion 2

I denne lektion kommer vi ind på følgende: - Offentligt udbud - Begrænset udbud - Udbud med forhandling - Udbud med forhandling uden offentliggørelse - Konkurrencepræget dialog - Innovationspartnerskab

33 minutter

3.  Lektion 3

Lektion 3 lægger fokus på følgende punkter: - Tekniske specifikationer - Mindstekrav - Undersøgelsespligt - Egnethed

38 minutter

4.  Lektion 4

I denne lektion uddybes følgende: - Udelukkelse - Dokumentation - Reparation - Udvælgelse

32 minutter

5.  Lektion 5

Lektion 5 vil omhandle følgende punkter: - Tildelings- og underkriterier - Underkriterier - Udbudsmaterialet - Udfyldelse af udbudsbekendtgørelse - Evalueringsmetoder/-modeller

30 minutter

6.  Lektion 6

Sjette og sidste lektion vil gennemgå følgende punkter: - Underretning af tilbudsgivere - Standstill - Annullation af udbud og ændring af tildelingsbeslutning - Klager og sanktionsmuligheder

30 minutter
Andreas Christensen

Advokat (H) og Partner hos Horten advokatpartnerselskab

Andreas Christensen er specialiseret i konkurrenceret, EU-ret samt udbudsret og statsstøtteret. Han har blandt andet beskæftiget sig med disse emner som ansat i Justitsministeriets lovafdeling og efterfølgende intensivt som advokat. Andreas har betydelig erfaring som rådgiver for private samt hel- og halvoffentlige virksomheder og har ført en lang række rets- og voldgiftssager inden for sine specialer. Han har været involveret i konkurrencesager både som anklager og forsvarer og er en af de advokater, der har ført flest sager for Klagenævnet for Udbud. Han har stor ekspertise inden for OPP og ESCO og har rådgivet i nogle af Danmarks første OPP-projekter og ESCO-samarbejder. Endvidere har han været medlem af regeringens statsstøtterådgivningsgruppe og rådgivet i forbindelse med nogle af de største statsstøttesager i de seneste 10 år. Andreas har undervist ved blandt andet Syddansk Universitet og været ekstern lektor ved Københavns og Aarhus Universitet samt undervist ved en række udenlandske universiteter.