Inkasso og persondata af Brian Nygaard Oswald

Inkasso og persondata

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

På dette kursus vil underviser Brian Nygaard Oswald forklare begreberne bag persondata og inkasso. Da persondatareglerne er rigtig omfattende og besværlige, har Brian forsøgt at oversætte disse regler til almindelig dansk, i forhold til hvad der gælder i inkassosager. På kurset gøres reglerne helt lavpraktiske, helt ned til hvorvidt man må sende en email med en rykker eller en SMS med en rykker. Reglerne omkring kryptering af emails bliver også gennemgået, og hvis man ikke gør det, hvad er så konsekvenserne deraf. 

Andre emner der vil blive gennemgået er: 

  • Hvad gælder i inkassosager?
  • Sikkerhed
  • Død
  • Oplysningstyper
  • Elektronisk behandling
  • .. og meget mere! 

Der er en masse ting her i kurset, som underviser Brian Nygaard Oswald vil tage hånd om og guide dig gennem. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Introduktion

Længde: 4 minutter og 34 sekunder

Dette kursus har til formål at gennemgå persondataloven i forhold inkassoområdet. Til det har Brian Nygaard Oswald taget udgangspunkt i en række spørgsmål, der alle vedrøre de forskellige persondataregler med særligt fokus på de udfordringer, der er i forbindelse med inkassosager.


Oplysningstyper

Længde: 7 minutter og 22 sekunder

I denne lektion forklarer Brian Nygaard Oswald hvilke oplysningstyper, der er omfattet af databeskyttelsesreglerne, og hvilke der ikke er. I forlængelse heraf bliver de to forskellige hovedkategorier af oplysningstyper beskrevet, samt en kortere forklaring på oplysninger om straffedomme og lovovertrædeler.


Hjemmel

Længde: 22 minutter og 13 sekunder

I denne lektion gennemgår Brian Nygaard Oswald udtrykket ”hjemmel”. Han uddyber hvad en hjemmel er, hvornår den skal bruges, og i hvilke sammenhænge de er relevante.


Elektronisk behandling

Længde: 5 minutter og 25 sekunder

Denne lektion omhandler hvilke behandlingstyper, der er omfattet af databeskyttelsesregler.


Sikkerhed

Længde: 30 minutter og 17 sekunder

I denne lektion bliver der gennemgået de opfattende krav der er i forhold til at sikre personoplysninger – særligt når man har med inkassosager at gøre.


Databehandler/dataansvarlig

Længde: 10 minutter og 18 sekunder

Denne lektion har til formål at uddybe to hovedbegreber ’databehandler’ og ’dataansvarlig’, som begge er en del af databeskyttelsesloven.


God databehandlingsskik

Længde: 4 minutter og 18 sekunder

I denne lektion gennemgår Brian Nygaard Oswald ’god databehandlingsskik’ ved hjælp af en række eksempler.


Registreredes rettigheder

Længde: 8 minutter og 6 sekunder

I denne lektion forklarer Brian Nygaard Oswald de registreredes rettigheder i forbindelse med inkassosager.


Privacy by Design og Privacy by Default

Længde: 4 minutter og 18 sekunder

Denne lektion har til formål kort at forklare de to grundprincipper i databeskyttelsesreglerne, ’Privacy by Design’ og ’Privacy by Default’.


Død

Længde: 2 minutter og 33 sekunder

Denne lektion har til formål at forklare, hvad der sker når en person dør, i forhold til beskyttelse af persondata.


Bøder

Længde: 4 minutter og 32 sekunder

I denne lektion forklarer Brian Nygaard Oswald , hvornår der er grundlag for at give bøder i forhold til overtrædelse af persondatareglerne.


Diverse

Længde: 7 minutter og 33 sekunder

I denne lektion nævner Brian Nygaard Oswald øvrige ting, der er værd at vide i forhold til persondata og inkasso.


3.0 Kursuspoint
Svarende til kun %{price} pr. kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviseren

Brian Nygaard Oswald

Cand.jur hos Oswald Academy

Brian Oswald er en erfaren foredragsholder og skribent. Han er tidligere advokat, men underviser nu på fuld tid. Hans varemærke er at undervise i kompliceret jura på en letforståelig måde. Han har udgivet mange juridiske bøger og underviser på ca. 80-100 kurser årligt og har gjort det de sidste mange år. Hans tre specialer er persondata, inkasso/retssager og forældelse.

DEL KURSET