Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2018-11-22
Ajour d. 2020-09-04

Inkasso og persondata

3 kursuspoint i Inkasso og tvangsindrivelser, Immaterialret, databeskyttelsesret og markedsføringsret

 -  11 anmeldelser

På dette kursus vil underviser Brian Nygaard Oswald forklare begreberne bag persondata og inkasso. Da persondatareglerne er rigtig omfattende og besværlige, har Brian forsøgt at oversætte disse regler til almindelig dansk, i forhold til hvad der gælder i inkassosager. På kurset gøres reglerne helt lavpraktiske, helt ned til hvorvidt man må sende en email med en rykker eller en SMS med en rykker. Reglerne omkring kryptering af emails bliver også gennemgået, og hvis man ikke gør det, hvad er så konsekvenserne deraf. 

Andre emner der vil blive gennemgået er: 

  • Hvad gælder i inkassosager?
  • Sikkerhed
  • Død
  • Oplysningstyper
  • Elektronisk behandling
  • .. og meget mere! 

Der er en masse ting her i kurset, som underviser Brian Nygaard Oswald vil tage hånd om og guide dig gennem. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion

Dette kursus har til formål at gennemgå persondataloven i forhold inkassoområdet. Til det har Brian Nygaard Oswald taget udgangspunkt i en række spørgsmål, der alle vedrøre de forskellige persondataregler med særligt fokus på de udfordringer, der er i forbindelse med inkassosager.
5 minutter

2.  Oplysningstyper

I denne lektion forklarer Brian Nygaard Oswald hvilke oplysningstyper, der er omfattet af databeskyttelsesreglerne, og hvilke der ikke er. I forlængelse heraf bliver de to forskellige hovedkategorier af oplysningstyper beskrevet, samt en kortere forklaring på oplysninger om straffedomme og lovovertrædeler.
7 minutter

3.  Hjemmel

I denne lektion gennemgår Brian Nygaard Oswald udtrykket ”hjemmel”. Han uddyber hvad en hjemmel er, hvornår den skal bruges, og i hvilke sammenhænge de er relevante.
22 minutter

4.  Elektronisk behandling

Denne lektion omhandler hvilke behandlingstyper, der er omfattet af databeskyttelsesregler.
5 minutter

5.  Sikkerhed

I denne lektion bliver der gennemgået de opfattende krav der er i forhold til at sikre personoplysninger – særligt når man har med inkassosager at gøre.
30 minutter

6.  Databehandler/dataansvarlig

Denne lektion har til formål at uddybe to hovedbegreber ’databehandler’ og ’dataansvarlig’, som begge er en del af databeskyttelsesloven.
10 minutter

7.  God databehandlingsskik

I denne lektion gennemgår Brian Nygaard Oswald ’god databehandlingsskik’ ved hjælp af en række eksempler.
4 minutter

8.  Registreredes rettigheder

I denne lektion forklarer Brian Nygaard Oswald de registreredes rettigheder i forbindelse med inkassosager.
8 minutter

9.  Privacy by Design og Privacy by Default

Denne lektion har til formål kort at forklare de to grundprincipper i databeskyttelsesreglerne, ’Privacy by Design’ og ’Privacy by Default’.
4 minutter

10.  Død

Denne lektion har til formål at forklare, hvad der sker når en person dør, i forhold til beskyttelse af persondata.
3 minutter

11.  Bøder

I denne lektion forklarer Brian Nygaard Oswald , hvornår der er grundlag for at give bøder i forhold til overtrædelse af persondatareglerne.
5 minutter

12.  Diverse

I denne lektion nævner Brian Nygaard Oswald øvrige ting, der er værd at vide i forhold til persondata og inkasso.
8 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
eller
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Brian Nygaard Oswald

Brian Nygaard Oswald

Cand.jur hos Oswald Academy

Brian Oswald er en erfaren foredragsholder og skribent. Han er tidligere advokat, men underviser nu på fuld tid. Hans varemærke er at undervise i kompliceret jura på en letforståelig måde. Han har udgivet mange juridiske bøger og underviser på ca. 80-100 kurser årligt og har gjort det de sidste mange år. Hans tre specialer er persondata, inkasso/retssager og forældelse.