Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
599,00 kr. pr. 6. måned, inkl. moms
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 599,00)
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2019-10-30
Ajour d. 2020-02-01

Internationale kontrakter

4 kursuspoint i EU-ret, konkurrenceret og udbudsret

Underviser Andreas Schønbeck vil på dette kursus beskrive det meget komplekse område, om internationale kontrakter, da det er et meget bredt område. Han vil gennem kurset besvare det store spørgsmål; hvad er internationale kontrakter, og hvordan skal vi forstå dem? Og ikke mindst hvordan de udarbejdes og hvilke elementer skal indgå. 

Det vil gennem kurset være særligt fokus på de kontraktforhold som er væsentlige at kunne håndtere, samt at tilgå emnet omhandlende internationale kontrakter. Hvad er grundlaget for disse og hvilke regelsæt, reguleringstemaer og overvejelser er vigtige for disse kontakter? Dette gælder både fra den prækontraktuelle fase til hovedkontrakten, samt fra hovedkontrakten til når kontrakten bringes til ophør.

Kurset vil også have fokus på hvordan man udformer en kontrakt mest hensigtsmæssigt, hvilket er en diffus størrelse - for hvordan forholder man sig til hensigtsmæssighed? Parterne i en kontrakt kan have forskellige formål og selve kontakten kan have forskellige formål. Derfor er det vigtigt at have et fast begreb, og Andreas Schønbeck vil derfor komme med sin personlige forståelse af begrebet. 


Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Internationale kontrakter

Første lektion vil overordnet handle om internationale kontrakter, hvilken størrelse de er, hvilken struktur de har samt hvorfor vi indgår dem. Det er et bredt område, det spænder både globalt, kulturelt, forhold og meget mere, og man skal derfor være opmærksom på nogle af de diversiteter der kan være. I tilblivelsen af en kontrakt ser folk forskelligt på ting, og denne forskel bliver kun tydeligere og større, hvis man forhandler med en person fra en anden kulturel baggrund.

ca. en time

2.  Prækontraktuelle kontrakter

Anden lektion omhandler de kontrakter der bliver indgået i det prækontraktuelle forløb. Med det menes der, hvad der går forud for kontrakten, og hvilke kontrakter går forud for kontrakten. For at kunne forstå dette, ridses rammerne for en kontrakt op. Der fortsættes med nogle eksempler på prækontraktuelle kontrakter som tager udgangspunkt i fortrolighedsaftaler, hensigtserklæringer og Head of terms.

31 minutter

3.  Almindelige reguleringstemaer og ansvarsregulering

Tredje lektion vil berøre de almindelige reguleringstemaer der findes i en kontrakt, hvor en lang liste af temaer vil kunne opridses. Da denne liste er noget lang, tager lektionen udgangspunkt i de mest væsentlige og overordnede temaer, som ofte går igen i de fleste kontrakter. Anden del af lektionen vil omhandle ansvarsregulering, da dette er en del af de fleste kontraktforløb. Det hører efterhånden til sjældenheder, at der er en kontraktforhandling hvor ikke én af parterne nævner en form for ansvar.

31 minutter

4.  Kontraktens afslutning, accessoriske kontrakter og konciperingsanbefalinger

Sidste lektion omhandler kontraktens afslutning, da dette er en naturlig del af en kontrakt. Dette er derfor en vigtig del, da dette typisk forhandles tidligt i processen. Kontraktens afslutning kan enten være planlagt, komme til ophør eller blive misvedligeholdt af en af parterne, og sidste to fører så til tvistløsning, som sidste del af lektionen vil omhandle. Da en kontrakt ikke altid får det liv og forløb som aftalt, kan dette føre til en tvist mellem to parter, som til sidst kan ende med en tvistløsning. Sidste del af lektionen vil også omhandle accessoriske kontrakter og konciperingsanbefalinger.

25 minutter
Andreas Schønbeck

Senior legal advisor hos MHI Vestas Offshore Wind

Andreas Schønbeck er advokat og ansat i den juridiske afdeling i MHI Vestas Offshore Wind, et joint venture mellem danske Vestas Wind Systems og japanske Mitsubishi Heavy Industries. Han beskæftiger sig primært med udarbejdelse og forhandling af internationale kommercielle kontrakter i relation til havvindmøller – både på salgs- og indkøbssiden. Ud over kontraktsretten har han produktansvarsretten som særligt interesseområde. Han har siden 2011 været ansat som ekstern lektor ved juridisk institut på Aarhus Universitet og har blandt andet undervist i produktansvar.