Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2016-04-04
Ajour d. 2020-02-01

Lov om ansættelsesklausuler

4 kursuspoint i Ansættelses- og arbejdsret

 -  27 anmeldelser

Den 1. januar 2016 trådte lov om ansættelsesklausuler (ansættelsesklausulloven) i kraft. Loven finder anvendelse på alle konkurrence- og kundeklausuler samt jobklausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere. Loven indfører nogle grundlæggende nye gyldighedskrav og betingelser for opretholdelse af konkurrence- og kundeklausuler og adgangen til at bruge jobklausuler fjernes helt bortset fra i få tilfælde.

Reglerne betyder i korte træk, at tidligere gældende standardklausuler ikke længere kan bruges og loven indeholder en række nye begreber som bl.a. kræver, at omfanget og indholdet af klausulerne skal vurderes fra gang til gang og kræver særlige skridt i opsigelsessituationen. Loven har med andre ord stor praktisk betydning for alle der beskæftiger sig med medarbejdere og medarbejderes stilling i forhold til sådanne klausuler.

Kurset gennemgår de nye regler med fokus på den praktiske håndtering af de problemstillinger og faldgruber de nye regler skaber. Følgende områder vil blive behandlet: 

 • Indledning - baggrund og hovedpunkter 
 • Anvendelsesområde og definitioner (§§ 1 og 2) 
 • Jobklausuler (§ 3) 
 • Konkurrenceklausuler - særlige gyldighedskrav (§ 5) 
 • Kundeklausuler - særlige gyldighedskrav (§ 6) 
 • Kombinerede klausuler - særlige gyldighedskrav (§ 7) 
 • Kompensation (§§ 8 og 9) 
 • Opsigelsesvarsel (§ 10) 
 • Opsigelsesårsag - ugyldighed (§ 11) 
 • Ikrafttræden (§ 12)

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Job og konkurrenceklausul

I denne lektion vil baggrund og hovedpunkter for den nye lov blive gennemgået, herunder anvendelsesområde og definitioner af loven. Dernæst vil jobklausuler (§§ 3 og 4) bliver gennemgået, samt konkurrenceklausuler og de særlige gyldighedskrav hertil (§ 5).

ca. en time

2.  Kunde og kombinerede klausuler

I lektion 2, vil vi beskæftige os med kundeklausuler og de særlige gyldighedskrav (§ 6). Derudover vil det nye begreb kombinerede klausuler blive gennemgået og de særlige gyldighedskrav hertil (§ 7).
39 minutter

3.  Opsigelse og eksempler på klausuler

I denne lektioner kommer vi ind på kompensation og opsigelse, herunder varsel og årsag (§§ 10 og 11). Derudover vil lovens (§ 12) om ikrafttræden blive gennemgået. Til sidst vil kursisterne få gennemgået en oversigt over kompensationsreglerne samt eksempler på en kunde og konkurrenceklausuler, så kursisten er klar over hvilke ting som man særlig skal være opmærksom på ved den nye lov, som der er blevet gennemgået i kurset.
35 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
eller
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Jeppe Høyer Jørgensen

Jeppe Høyer Jørgensen

Advokat og Partner hos Labora Legal

Jeppe Høyer Jørgensen er en af de førende specialister inden for arbejds- og ansættelsesret med en lang erfaring i at rådgive multinationale og nationale virksomheder og koncerner om alle erhvervsrelaterede problemstillinger inden for arbejds- og ansættelsesret, herunder om større omstruktureringer og transaktioner. Jeppe har som et af sine primære specialer ansattes konkurrencehandlinger samt den retlige regulering af konkurrence- og kundeklausuler. Jeppe har bl.a. udgivet et ledende værk på området og er en flittigt anvendt underviser.