Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
599,00 kr. pr. 6. måned, inkl. moms
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 599,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2018-02-09
Ajour d. 2020-02-01

Markedsføringsloven

3 kursuspoint i Immaterialret, databeskyttelsesret og markedsføringsret, Erhvervs- og selskabsret, samt bestyrelsesarbejde

 -  9 anmeldelser

Kurset behandler den nyeste markedsføringslov, som trådte i kraft 1. juli 2017. Formålet med denne er at understøtte en effektiv konkurrence og gode forbrugerforhold, og markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Effektiv og fair konkurrence og en hensigtsmæssig forbrugerbeskyttelse, hvor forbrugerne kan være aktive og er beskyttet mod vildledning og aggressiv markedsføring, understøtter således velfungerende markeder. Virksomhedernes markedsføring er i høj grad reguleret af fælles europæiske regler. Markedsføringsloven anno 2017 bygger på markedsføringslovsudvalgets anbefalinger.

Med loven indførtes en forenklet og overskuelig markedsføringslov, som understøtter gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation, og som understøtter velfungerende markeder og effektiv konkurrence. Med markedsføringsloven er det sikret, at erhvervslivet ikke pålægges unødvendige byrder, og at reguleringen er i overensstemmelse med EU-reglerne på markedsføringsområdet.


Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Formål og væsentlige ændringer

I første lektion gennemgår Sonny blandt andet formålet med Markedsføringsloven, samt de væsentlige ændringer, der trådte i kraft 1. juli 2017.

18 minutter

2.  Reklameidentitfikation og uanmodede henvendelser

I anden lektion vil Sonny blandt gennemgå reklameidentifikation, herunder på sociale medier og uanmodede henvendelser.

15 minutter

3.  God erhvervsskik og vildledning

I tredje lektion gennemgår Sonny hvad der definerer god erhvervsskik, og så vil emnet vildledning også blive gennemgået, herunder hvornår der vildledes.

17 minutter

4.  Konkurrencer som salgsfremmende foranstaltning

Sidste lektion omhandler de regler, som er gældende når der gøres brug af markedsføring på de sociale medier og blogs.

16 minutter
Sonny Kristoffersen

Advokat og partner hos Brinkmann Kronborg Henriksen

Sonny Kristoffersen er advokat og partner hos Advokatfirmaet Brinkmann Kronborg Henriksen og er ph.d. hos Københavns Universitet og Dansk Erhverv. Sonny har skrevet en række bøger til undervisningsbrug om online salg, herunder marketing og forbrugerret. Han har gennem flere år undervist som ekstern lektor på Københavns Universitet, CBS og Aarhus Universitet.