Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
599,00 kr. pr. 6. måned, inkl. moms
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 599,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2018-12-03
Ajour d. 2020-02-01

Online handel og markedsføring på nettet

0 kursuspoint i Immaterialret, databeskyttelsesret og markedsføringsret, EU-ret, konkurrenceret og udbudsret

NB! Kurset er ikke pointgivende efter reglerne om den obligatoriske efteruddannelse!

Kurset behandler De Nordiske Forbrugerombudsmænds standpunkt til online markedsføring og handel på internettet sammenholdt med Forbrugerombudsmandens praksis.

I dette standpunkt har forbrugerombudsmændene sammenfattet nogle vigtige regler og principper, som bør eller skal følges af erhvervsdrivende, der handler med forbrugere og som udgør de fælles krav om god markedsføringsskik. Standpunktet er et supplement til den nationale lovgivning, særligt markedsføringsloven og den praksis, der er udviklet omkring handel og markedsføring på internettet. 

Der er senest kommet følgende lovændringer i markedsføringsloven, som der bl.a. bliver behandlet på kurset:

De strenge regler om spam er blevet bibeholdt uanset af Markedsføringsudvalget og lovforslaget havde lagt op til en liberalisering for uanmodede henvendelser, idet begrebet »tilsvarende produkter og ydelser« stadig skal fortolkes snævert. Der er ændrede regler om god handelsskik imellem erhvervsdrivende og god markedsføringsskik mellem forbrugerne og de erhvervsdrivende, som har betydning for den erhvervsdrivendes markedsføring. Derudover gennemgår kurset lovbestemmelserne om vildledende og utilbørlig handelspraksis, reglerne om boligkreditaftaler samt reglerne for markedsføring på nettet, herunder på de sociale medier. 


Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Lektion 1 - Markedsføring

Lektion 1 omhandler:

  • Hvad er formålet med markedsføringsloven. 
  • De væsentlige ændringer pr. 1. juli 2017 i markedsføringsloven. 
  • Hvornår er der tale om markedsføring (Handelspraksis) som omfattet af markedsføringsloven?

18 minutter

2.  Lektion 2 - Handel

Lektion 2 omhandler:  Om kravet om reklameidentifikation, jf. § 6, stk. 4 (forbud mod skjult reklame tidligere § 4) Om forbud mod elektroniske uanmodede henvendelser, jf. § 10 Hvad er god markedsføringsskik? (§ 3)

29 minutter

3.  Lektion 3 - Personoplysninger

Lektion 3 omhandler:  Hvad er god erhvervsskik? (§ 4) Forbud mod vildledning og hvornår vildledes der (§§ 5-7)

14 minutter
Sonny Kristoffersen

Advokat og partner hos Brinkmann Kronborg Henriksen

Sonny Kristoffersen er advokat og partner hos Advokatfirmaet Brinkmann Kronborg Henriksen og er ph.d. hos Københavns Universitet og Dansk Erhverv. Sonny har skrevet en række bøger til undervisningsbrug om online salg, herunder marketing og forbrugerret. Han har gennem flere år undervist som ekstern lektor på Københavns Universitet, CBS og Aarhus Universitet.