Regler for handel og markedsføring af Sonny Kristoffersen

Regler for handel og markedsføring

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Kurset behandler De Nordiske Forbrugerombudsmænds standpunkt til online markedsføring og handel på internettet sammenholdt med Forbrugerombudsmandens praksis.

I dette standpunkt har forbrugerombudsmændene sammenfattet nogle vigtige regler og principper, som bør eller skal følges af erhvervsdrivende, der handler med forbrugere, for at opfylde det fælles krav om god markedsføringsskik. Standpunktet er et supplement til den nationale lovgivning især markedsføringsloven og den praksis, der er udviklet omkring handel og markedsføring på internettet. 

Der er kommet følgende lovændringer i markedsføringsloven, som der bl.a. bliver behandlet på kurset:

De strenge regler om spam er blevet bibeholdt uanset af Markedsføringsudvalget og lovforslaget havde lagt op til en liberalisering for uanmodet henvendelser, idet begrebet »tilsvarende produkter og ydelser« stadigvæk skal fortolkes snævert. Der er nye regler om god handelsskik i mellem erhvervsdrivende og god markedsføringsskik mellem forbrugerne og de erhvervsdrivende, som har betydning for den erhvervsdrivendes markedsføring. Helt nye lovbestemmelser om vildledende og utilbørlig handelspraksis. Reglerne for markedsføring på nettet, herunder på de sociale medier bliver gennemgået på kurset. Der er kommet helt nye komplicerede regler om markedsføring af boligkreditaftaler.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Lektion 1 - Markedsføring

Længde: 17 minutter og 47 sekunder

Lektion 1 omhandler: Hvad er formålet med markedsføringsloven De væsentlige ændringer pr. 1. juli 2017 i markedsføringsloven Hvornår er der tale om markedsføring (Handelspraksis) som omfattet af markedsføringsloven?


Lektion 2 - Handel

Længde: 28 minutter og 37 sekunder

Lektion 2 omhandler:  Om kravet om reklameidentifikation, jf. § 6, stk. 4 (forbud mod skjult reklame tidligere § 4) Om forbud mod elektroniske uanmodede henvendelser, jf. § 10 Hvad er god markedsføringsskik? (§ 3)


Lektion 3 - Personoplysninger

Længde: 14 minutter og 21 sekunder

Lektion 3 omhandler:  Hvad er god erhvervsskik? (§ 4) Forbud mod vildledning og hvornår vildledes der (§§ 5-7)


2.0 Kursuspoint
Svarende til kun %{price} pr. kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviseren

Sonny Kristoffersen

ADVOKAT OG PARTNER HOS BRINKMANN KRONBORG HENRIKSEN

Sonny Kristoffersen er advokat og partner hos Advokatfirmaet Brinkmann Kronborg Henriksen og er ph.d. hos Københavns Universitet og Dansk Erhverv. Sonny har skrevet en række bøger til undervisningsbrug om online salg, herunder marketing og forbrugerret. Han har gennem flere år undervist som ekstern lektor på Københavns Universitet, CBS og Aarhus Universitet.

DEL KURSET