Sagsportalen i praksis
Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Sagsportalen i praksis

 -  3 anmeldelser

Dette kursus giver dig en lang række praktiske råd, og giver dig hjælp til at forstå (og til at bruge) sagsportalen (retssager) anno 2016-2018.

Du vil både lære reglerne bag samt se nogle meget brugbare praktiske demonstrationer af, hvordan du anlægger sag og udfylder alle felter mv. korrekt. Du lærer også, hvordan man administrerer rettighedsgrupper, anker/kærer, betaler retsafgift, uploader bilag, bliver fritaget fra at bruge sagsportalen mm, ligesom du får information om digitale ekstrakter, materialesamlinger mmm.

Derudover får du også en generel pep-talk omkring alle de digitale muligheder, der er i dag i en retssag.

Sagsportalen er obligatorisk for professionelle virksomheder (fx. advokater, revisorer mv.).


1.  Om sagsportalen

I første lektion giver Brian en grundlæggende introduktion til sagsportalen.

2.  Historik og udrulning

I denne lektion får du grundig indføring dels i historikken bag sagsportalen og dels i hvordan man i praksis udruller sagsportalen til hele landet i perioden september 2017 til februar 2018.

3.  Institutioner og sagstyper

I denne lektion får du en beskrivelse af, i hvilke retter sagsportalen gælder. Derudover får du en indføring i, hvilke sagstyper, der skal anlægges i sagsportalen. Du får også nogle generelle bemærkninger om digitaliseringen af en retssag samt brug af digitale virkemidler i retssagen.

4.  Sagsportalens opbygning

Her får en lidt generelle kommentarer om sagsportalens opbygning.

5.  Adgang til Sagsportalen - NemID og rettigheder

I denne lektion får du en grundig indføring i, hvordan man får adgang til sagsportalen. Du får herunder en praktisk demonstration af, hvordan man begrænser brugernes adgang; dette er et kæmpe problem i praksis i relation til overholdelse af persondata regler. Spol lidt frem og tilbage og se den nogle gange!

6.  Opstart af sagen - Praktisk demonstration

I denne lektion får du en meget brugbar og grundig praktisk demonstration af, hvordan man i praksis anlægger en sag. Du får det simpelthen vist hands-on. Der bliver givet en lang række fifs til, hvordan man bedst muligt indtaster oplysninger og opretter en sag, herunder til formatering, upload af dokumenter, valg af sagsmener mmm.

7.  Opstart af sagen - Øvrige kommentarer

Her får du en række opsamlende kommentarer omkring udvalgte aspekter, herunder om digitale ekstrakter, at blive undtaget fra sagsportalen, anke/kære, betaling af retsafgift, klienters adgang til sagsportalen mv.

Cand.jur hos Oswald Academy

Brian Oswald er en erfaren foredragsholder og skribent. Han er tidligere advokat, men underviser nu på fuld tid. Hans varemærke er at undervise i kompliceret jura på en letforståelig måde. Han har udgivet mange juridiske bøger og underviser på ca. 80-100 kurser årligt og har gjort det de sidste mange år. Hans tre specialer er persondata, inkasso/retssager og forældelse.

Anbefalede kurser