Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
999,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
699,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
Betaling hver 6. måned
99,83 kr. pr. måned
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 99,83)
eller

 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om kurset

Udgivet d. 2022-04-28

Samværssagen fra A-Z

3 kursuspoint i Familie- og arveret

Med dette kursus får du et overordnet indblik i det aktuelle skilsmissesystem, herunder samværssagernes gang gennem systemet. Der ses på udviklingen i samværsområdets retsregler, og du vil blive introduceret for såvel kerneterminologier på samværsområdet som den retlige ramme for samværssagerne. 

Kurset går tæt på både Familieretshusets behandling af samværssagerne om endeligt samvær, herunder Familieretshusets afgørelseskompetence samt muligheder for at klage over Familieretshusets afgørelser, og på Familierettens behandling af samværssagerne, herunder muligheden for at anke Familierettens domme. Derudover kommer kurset ind på sagsbehandlingen af de midlertidige afgørelser, ligesom der kort vil blive kommet ind på muligheden for at tvangsfuldbyrde afgørelser om samvær.
Målet med kurset er således at give en forståelse af de rammer og de spilleregler, som du vil møde i skilsmissesystemet, når du som professionel aktør skal håndtere en samværssag. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Skilsmissesystemet helt overordnet set

I denne lektion gennemgår vi følgende emner: 

 • Samværsområdet gennem tiden (retsregler)
 • Samværssagens rute gennem skilsmissesystemet
 • Terminologi i samværssager
 • Retlig ramme for samværssager

19 minutter

2.  Sagens oplysning i Familieretshuset

I denne lektion gennemgår vi følgende: 

 • Sagens start
 • Møde
 • Sagens oplysning
 • Sagsbehandlingens spilleregler
 • Støtte til sagens parter

33 minutter

3.  1. instansafgørelse i Familieretten

I denne lektion gennemgår vi følgende: 

 • Sagens modtagelse
 • De 4 modeller
 • Hovedforhandlingen
 • Fuldbyrdelse
 • Prøvelse (anke)

14 minutter

4.  Midlertidige afgørelser

I denne lektion gennemgår vi følgende: 

 • Overordnede rammer
 • Midlertidigt kontaktbevarende samvær
 • Almindeligt midlertidigt samvær
 • Vurdering af sagen
 • Afgørelsens rammer
 • Prøvelse

16 minutter

5.  Tvangsfuldbyrdelse af afgørelser

I denne lektion gennemgår vi følgende: 

 • Tvangsfuldbyrdelse generelt
 • Fuldbyrdelseskriterier
 • Kompetencerammer

4 minutter
Tanja Graabæk

Advokat hos Strauss & Garlik

Tanja Graabæks hjerte brænder for skilsmissebørn. Hun har i mange år arbejdet eksklusivt med sager om samvær, bopæl og forældremyndighed, og er i dag nok Danmarks førende specialist i sager om samvær. Sideløbende er hun medlem af en netværksgruppe af kerneaktører på skilsmisseområdet bestående af Børnerådet, Børns Vilkår, Domstolsstyrelsen mv. Derudover er hun deltager på onlinemagasinet ”Altinget”s skilsmissepanel og en del af ekspertpanelet i CoPilots’ magasin” Ulige Uger”.