Selskabers registrering af deres reelle ejere

Selskabers registrering af deres reelle ejere

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Kurset er online januar 2018.

Kurset vil give dig et overblik over de krav, der gælder til registrering af selskaber hos hhv. Erhvervsstyrelsen og CVR-registeret. Der vil ydermere blive givet indsigt i de gældende regler vedrørende registrering og offentlighed af kapitalejere. Disse regler indebærer offentliggørelse af oplysninger om alle aktionærer og anpartshavere, hvis ejerandel overstiger 5 %.

Til sidst præsenteres de nye regler vedrørende registrering af selskabers reelle ejere (Det centrale register over reelle ejere), der gælder fra den 23. maj 2017 som følge af EU’s regler til bekæmpelse af hvidvask og terrorisme.

Lektioner

DEL KURSET