Selskabsretligt grundkursus

Selskabsretligt grundkursus

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Kurset giver en generel indføring i de grundlæggende selskabsretlige regler for aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber), herunder de nyere regler for iværksætterselskaber. Formålet er, at give deltagerne en grundlæggende viden om kapitalselskabsretten for at kunne håndtere de væsentligste praktiske problemstillinger. Kurset vil behandle følgende emner: - Stiftelse, kapitalandele og ejerregister - Ledelse af selskabet - Generalforsamling - Særlig om iværksætterselskaber (IVS) - Kapitalforhøjelse - Særlige former for kapitaltilførsel, herunder warrants, konvertible gældsbreve og ansvarlige lån - Kapitalnedsættelse - Kapitaltab - Udlodning af udbytte - Egne kapitalandele


Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Stiftelse og ejerregister

I denne førte lektion vil vi beskæftige os med stiftelse af kapitalselskaber, de nye iværksætterselskaber (IVS) samt reglerne for registrering i Det Offentlige Ejerregister.


Selskabets ledelse

I lektion 2 vil selskabets ledelse blive gennemgået, herunder valg af ledelsesstruktur og ledelsesmodeller.


Generalforsamlingen

I lektion 3 vil fokus være på selskabet generalforsamling, som det primære forum for kapitalejernes udøvelse af indflydelse på selskabets forhold.


Kapitalforhøjelse

I denne lektion vil vi beskæftige os med tilførsel af ny kapital til kapitalselskabet (kapitalforhøjelse), herunder warrants (tegningsoptioner), konvertible gældsbreve og ansvarlige lån.


Kapitalnedsættelse og kapitaltab

I denne lektion vil selskabslovens regler for nedsættelse af selskabskapitalen samt reglerne for kapitaltab blive gennemgået.


Egne kapitalandele

I lektion 6, vil reglerne om egne kapitalandele blive gennemgået eller egne aktier, som det hed tidligere i selskabsloven.


5.0 Kursuspoint
Svarende til kun %{price} pr. kursuspoint
Svarende til kun %{price} pr. kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviseren

Nicholas Lerche-Gredal

Advokat, LL.M., HD(F) og Partner hos DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Nicholas Lerche-Gredal er specialiseret i erhvervs- og selskabsret med særlig fokus på køb og salg af virksomheder (M&A), virksomhedsetablering og ejeraftaler, kapitalmarkedsforhold, kommercielle kontrakter, private equity og ventureinvesteringer. Han er tillige ekstern lektor i selskabsret ved Københavns Universitet og har tidligere undervist i selskabsret og professionelt ansvar på Copenhagen Business School.

DEL KURSET