Skatteindberetningsloven
Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Ingen kursusbeviser
Bindingsperiode på en måned
Køb Student (DKK 199,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Bindingsperiode på et år
Prøv en måned gratis
 • Sikker betaling gennem ePay A/S
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Skatteindberetningsloven

Revisor Jørgen Frausing vil på dette kursus gennemgå skatteindberetningsloven, som er en helt ny lovgivning. Den omhandler hvordan man behandler indberetninger, samt hvornår, hvordan og hvem der skal indberette. 

På kurset bliver der gennemgået en lang række relevante emner, som bl.a. er: 

 • Arbejds- og hvervgiver m.v.
 • Finansielle virksomheder
 • Fonde og foreninger
 • Selskaber
 • Fagforeninger og A-kasser
 • Offentlige myndigheder  
 • Fællesbestemmelser og administrations- og kontrolbestemmelser
 • Straffebestemmelser
 • Ikrafttræden m.v.
Så hvis du dagligt sidder med skattesager, skal rådgive en klient eller ønsker at blive opdateret på den nye lovgivning om skatteindberetningssager, er dette kursus ideelt for lige netop dig.
 


Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Skatteindberetningsloven - del 1

Første lektion omhandler den nye skatteindberetningslov, som er en ny skattelov der er kommet til gennem revision af skattekontrolloven. Man har valgt at flytte alt hvad der skal indberettes over i denne lov, og har derefter inddelt loven efter forskellige grupper. Først gennemgås persondatalovgivningen og hvordan man skal forfolde sig til dette, når man arbejder med skatteindberetningsloven. Der fortsættes dernæst med indkomst typer af indkomst, samt indberetningspligt af denne indkomst. Afrundingsvist bliver reglerne om B-indkomst, medarbejderaktier og naturalieydelser også gennemgået. 

2.  Skatteindberetningsloven - del 2

Anden lektion handler om de finansielle virksomheders indberetningspligt, hvilket er et omfattende emne. Der er derfor en bekendtgørelse fra Skatteministeren indskrevet i lovgivningen, hvor der træffes andre beslutninger.  Fonde og foreningers inderetninger er der ikke de store ændrnger i, men der gennemgås de ændringer der er kommet. Der fortsættes med selskabers indberetningspligt og i resten af lektionen derefter, gennemgås kapitel 7 af lovgivningen, som er et kapitel der opsamler mange mindre emner under ét kapitel. 

3.  Skatteindberetningsloven - del 3

Denne lektion omhandler afgrænsning for de indberetningspligtige samt generelle indberetingspligtige. Der benævnes også udbytteskatten, samt hvordan denne benyttes i forskellige sammenhænge.  Der fortsættes lektionen med undtagelser fra indberetningspligten samt hvordan man oplyser om personer og identifikationer. Lektionen afsluttes med indberetningsfrister og opbevaring af opbevaring af indberetningsbilag. 

4.  Skatteindberetningsloven - del 4

Sidste lektion afrunder med straffebestemmelserne i loven. Da lovgivningen er ny, skal man også lære at begå sig i loven, og der er derfor lavet forskellige strafsanktioner. Gennem lektionen bliver der gennemgået nogle af de overtrædelser der findet på området samt hvilke bøder man kan blive tildelt, alt efter lovovertrædelsen.   Afrundingsvist bliver straffebestemmelserne gennemgået for selskaber, samt ransagning. 

Senior Tax Manager og partner hos TVC Advokater

Torben Bagge er advokat (H), partner i TVC Advokatfirma, bestyrelsesformand og leder af firmaets skatteafdeling, som p.t. består af mere end 20 specialiserede jurister inden for skatte- og afgiftsret. Han blev uddannet advokat i 1998. Torben bistår virksomheder, privatpersoner og professionelle rådgivere med førelsen af skatte-, moms- og afgiftssager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Herudover har han bred erfaring med rådgivning vedrørende en lang række skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger. Torben er herudover forfatter til en lang række artikler om skatteret, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Han er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i skatteret og offentlig ret, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er Torben medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater samt hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Anbefalede kurser