Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-04-09

Specialeskrivning

0 kursuspoint i Kurser målrettet studerende

Dette kursus er til dig, som skriver speciale eller en anden større opgave. Kurset søger at imødekomme nogle af de klassiske udfordringer studerende kommer op imod, når de bevæger sig igennem specialeperioden. Kurset vil give dig en række konkrete redskaber, metoder og værktøjer til at strukturere, organisere og tilrettelægge processen. Gennem kurset vil du få en bedre forståelse for specialeprocessens DNA, hvad du kan forvente, og hvordan du kan skabe gode rammer for din proces, så du er klædt godt på til forløbet. Du vil få hjælp til at skabe et overblik og få sat en retning for din specialeproces, så du får sat dig selv op til succes fra starten. Endvidere vil du lære, hvordan du kan lave en plan, som du kan overholde uden at føle dig fastlåst eller presset.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Skab et overblik og sæt en retning

I denne lektion vil Helle hjælpe dig med at skabe et overblik og at få sat en retning for din specialeproces. Du skal arbejde med dine forventninger til forløbet, ligesom du skal arbejde med at afklare, hvad du gerne vil i mål med.

17 minutter

2.  Lav en plan, der holder

I denne lektion hjælper Helle dig til at forstå specialeprocessens DNA, dvs. hvad processen egentlig består af, og hvad du kan forvente. Helle vil introducere dig til begrebet organisk planlægning, som er en tilgang til planlægning, der har fokus på fleksibilitet. Slutvist vil Helle komme med en metode til, hvordan du får brudt specialeopgaven ned i mindre dele, så hele processen kommer til at være mere overskuelig.

18 minutter

3.  Skab optimale rammer

I denne lektion vil Helle komme ind på, hvordan du arbejder med at få skabt en god balance i din arbejdsdag, så du har det fornødne overskud til at præstere optimalt hele vejen igennem specialeprocessen. Helle vil give dig et indblik i, hvordan du professionaliserer din proces, hvordan du håndterer stress i forløbet og hvordan du bruger motivation.

16 minutter

4.  Håndter typiske udfordringer i processen

I denne lektion vil Helle gennemgå nogle af de mest typiske udfordringer, du kan støde på i din specialeproces, såsom overspringshandlinger og skriveblokering, og hun vil give dig konkrete bud på, hvordan disse udfordringer håndteres.

 

11 minutter
Helle Schoubye

Owner at Scripted

Helle er uddannet litterat fra Københavns Universitet og har en profil i kommunikation og formidling. Senest har hun taget en coachuddannelse og er p.t. i gang med at blive certificeret coach hos ICF – verdens største brancheorganisation for coaches. Siden 2011 har Helle primært arbejdet med udvikling af mennesker, bl.a. som projektleder af et talentudviklingsprogram, som leder af en studievejledning på Københavns Universitet og senere som selvstændig coach og konsulent. Helle har coachet, vejledt, undervist og udviklet undervisnings- og workshopforløb i 15 år.