Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis
Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Kurset omfatter den tekniske del af værdiansættelse. I praksis beregnes værdien vha. software – fokus er derfor på inddata (forudsætninger) og analysefortolkning af resultater. Desuden vil kurset gennemgå gængse modeller til værdiansættelse, værdiansættelse baseret på multipler (prisen for en krones overskud) og værdiansættelse baseret på fremtidig indtjening (DCF-modellen).

Undervejs vil der desuden være en gennemgang af nøglefaktorer der har væsentlig påvirkning af værdien, samt beregning af kapitalomkostninger, særlige problemstillinger ved værdiansættelse af SMV-segmentet og værdiansættelse af startups (virksomheder med kort historik).


Lektioner

Intro og centrale værdibegreber

Længde: 9 minutter og 21 sekunder

I denne lektion vil Christian gennemgå generelle begreber ifm. værdiansættelse, herunder centrale værdibegreber, hyppigt anvendte forkortelser etc.


Oversigt over modeller

Længde: 2 minutter og 40 sekunder

I denne lektion får du et overblik over værdiansættelsesmodellerne, herunder de inkomstbaserede-, likvidations- og de relative værdiansættelsesmodeller.


Tankegangen bag

Længde: 3 minutter og 17 sekunder

Christian vil i denne lektion gennemgå kapitalværdibaserede modeller vs. mutipler, samt give et overblik over øvrige modeller, herunder realoptions-modellen og tilbagebetalingsmetoden.


1. Opsummering

Længde: 1 minutter og 50 sekunder


Hvad er multipler?

Længde: 6 minutter og 0 sekunder

I denne lektion gennemgår Christian multipler, og deres relevans for værdiansættelse af virksomheder. Undervejs suppleres der med eksempler fra dagligdagen.


Eksempel på anvendelse af multipler

Længde: 4 minutter og 21 sekunder

Denne lektion giver 3 konkrete eksempler på hvordan multipler anvendes ifm. værdiansættelse


Multipler til beregning

Længde: 9 minutter og 35 sekunder

Lektionen omhandler multipler ifm. værdiansættelse af virksomheder og egenkapital samt et overblik over branchespecifikke multipler.


2. Opsummering

Længde: 1 minutter og 28 sekunder


Introduktion til kapitalværdibaserede modeller

Længde: 4 minutter og 57 sekunder

Christian vil i denne lektion gennemgå kapitalværdibaserede modeller med eksempler fra forskellige aktivklasser.


De 5 trin

Længde: 15 minutter og 52 sekunder

Christian gennemgår her den 5-trinede tilbagediskonterede cash flow-model (DCF-modellen).


Drifttiltag

Længde: 11 minutter og 1 sekunder

I denne lektion har Christian fokus på optimering af driftresutlat, og afkast og værdi samt fordele og ulemper ved kapitalværdibaserede modeller.


3. Opsummering

Længde: 1 minutter og 36 sekunder


Beregning af WACC

Længde: 5 minutter og 36 sekunder

Denne lektion omhandler beregning af kapitalomkostningerne (WACC).


Estimering af ejernes afkastkrav

Længde: 9 minutter og 2 sekunder

Christian vil her gennemgå beregningen af ejernes afkastkrav samt modellen CAPM (Capital Asset Pricing Model).


Estimering af afkastkrav ved hjælp af risikovurdering

Længde: 12 minutter og 37 sekunder

Som et alternativt til CAPM gennemgår Christian driftmæssige og finansielle ricisi, til beregning af ejernes afkastkrav.


4. Opsummering

Længde: 1 minutter og 50 sekunder


Særlige forhold - SMV

Længde: 5 minutter og 32 sekunder

Christian gennemgår i lektionen de typiske kendetegn ved SMV-virksomheder, samt hvorfor man bør interessere sig for SMV-segmentet.


Regnskabsmæssige problemstillinger

Længde: 17 minutter og 44 sekunder

Denne lektion giver eksempler på udvalgte, regnskabsmæssige problemstillinger for SMV-virksomheder.


Problemstillinger - Værdiansættelse

Længde: 8 minutter og 16 sekunder

Denne lektion gennemgår problemstillinger ifm. værdiansættelse af SMV-virksomheder.


5. Opsummering

Længde: 2 minutter og 4 sekunder


Startups og værdiansættelse efter høkermetoder

Længde: 13 minutter og 59 sekunder

Christian gennemgår her særlige kendetegn ved start-up-virksomheder og giver et overblik over "Høker"-metoder.


Startups og traditionelle metoder til værdiansættelse

Længde: 18 minutter og 33 sekunder

Lektionen gennemgår startups og traditionelle metoder til værdiansættelse, herunder DCF- og forretningsmodellen.


Risikovurdering og beregning af kapitalomkostninger

Længde: 12 minutter og 0 sekunder

Sidste lektion omhandler risikovurdering og beregning af kapitalomkostninger, herunder to metoder til estimering af ejernes afkastkrav.


6. Opsummering

Længde: 2 minutter og 9 sekunder


Om underviserne

Christian V. Petersen

Cand.merc., MBA, Ph.D, og Professor ved Copenhagen Business School

Christian V. Petersen, M.Sc.(Accounting), MBA, Ph.D. is a professor emeritus from the Copenhagen Business School. He is a competent communicator of financial analyses to students and employees at all levels in an organization. He has profound practical theoretical knowledge of accounting analyses, credit analyses, valuation and incentive programs required through 20 years of work experience and 15 years in academia, from 2008-2013 as a professor at the Copenhagen Business School. Currently he is a CEO at CVP Consulting.

Anni Haraszuk

Statsautoriseret Revisor & Executive Director, Compliance Consortium

Anni Haraszuk, EMBA is a state-authorized public accountant resident in Denmark. She is currently working as CFO, interim basis in globalized companies with focus on Chinese and US contexts, specialized in implementing Artificial Intelligence and the value-add of big data in practice as integral part of leadership, business models and compliance. Ms. Haraszuk serves as Executive Director of the Compliance Consortium, a global business and research forum for strategic compliance, focusing on business models in the age of digital disruption. She is part of a Private Equility forum specialized in accelerating companies globally within food and health. In partnership with Christian V. Petersen, she is establishing an e-learning universe including an academy win online courses, text books, software etc. on financial statement analysis, valuation etc. as well as an investor site.

DEL KURSET