Advokat Jesper Ravn: "Som markedsleder er det en pligt at være med til at dele viden og kommentere på væsentlige udviklinger indenfor vores fag"

Advokat Jesper Ravn:  "Som markedsleder er det en pligt at være med til at dele viden og kommentere på væsentlige udviklinger indenfor vores fag"
11. marts 2022

Jesper Ravn er det man i fodboldverdenen, ville kalde for MVP inden for forsikringsret. På LinkedIn har han mere end 2000, der følger med i hans løbende opslag om alt fra tendenser til retssager til ny lovgivning på området. 

 

I dag er han gæst i ADVOkursers fredagsføljeton til en snak om blandt andet advokatbranchens og forsikringsrettens udvikling. 

 

Hvis du tænker tilbage til din studietid og de forventninger du havde til fremtiden, hvordan er din karriere så forløbet? 

 

”Jeg tror egentlig ikke, at jeg havde gjort mig klart i studietiden, hvad jeg ønskede at lave i fremtiden. Udover, at jeg gerne ville være advokat. Jeg var ret begejstret for forsikringsretten, hvor jeg på Aarhus Universitet var blandt de sidste, der blev undervist af den legendariske Preben Lyngsø. Herefter søgte jeg – lidt ved et tilfælde - en stilling ved Ankenævnet for Forsikring, som var og stadig er den nok bedste ”uddannelse” man kan få, hvis man vil lære forsikringsretten i praksis. Den stilling har sat sit markante præg på resten af min karriere, hvor jeg næsten udelukkende har arbejdet med forsikrings- og erstatningsret.”

 

Har der været begivenheder, der har været medvirkende til, hvor du befinder dig i dag, og det fagområde du beskæftiger dig med? 

 

”Min første ansættelse i Ankenævnet for Forsikring under den daværende direktør Henning Jønsson, skylder jeg en stor del af æren og takken for, hvor jeg er i dag. Og ellers må jeg sige, at der kun har været få gange, hvor jeg har været tvivl, om jeg gjorde det rigtige, da jeg i 2003 valgte at blive selvstændig.”

 

Hvordan har du set advokatbranchen udvikle sig de seneste årtier? 

 

”Jeg var ansat hos det nuværende Bech Bruun i sidste halvdel af 1990’erne og siden da, har væksten og konsolideringen af de store firmaer været markant, og sætter et langt større præg på branchen som helhed end for 20-25 år siden. Men samtidig har vi set tendenser til, at der etableres flere og flere specialiserede niche-kontorer, såsom ARK, hvilket efter min opfattelse har været sundt for både markedet og konkurrencen. Herudover er der i dag langt større fokus på ”work-life” balance, som det med en slidt frase jo hedder. For 25 år siden ville man på de fleste kontorer blive grint hånligt af, hvis man bragte det i spil.”

 

Du er en markant og informerende stemme på LinkedIn, hvor du ofte belyser konkrete sager inden for forsikringsretten. Kan du se en vigtighed i, at man som advokat indtræder i debatten på den offentlige scene?

 

”Når vi hos ARK er en markedsleder inden vores felt, så mener jeg, at det er en pligt at være med til at dele viden og kommentere på væsentlige udviklinger indenfor vores fag. Nogle gange med meninger og kant, men det er væsentligt at være sober. Og ja, jeg mener også, at man som advokat både kan og må bidrage med den betydelige faglige viden, som mange af os er i besiddelse af. Når man udtaler sig offentligheden som advokat, så er det dog væsentligt at flage, hvad der er jura, og hvad der er holdninger.”

 

I starten af året lagde du netop et opslag op, hvor du blandt andet redegjorde for, at der var sket en stigning i forsikringsselskabers anke af afgørelser. Hvad skyldes udviklingen, og hvad betyder det for det forsikringsretlige område?

 

”Der er flere årsager hertil. Forsikringsselskaber er i de senere år ”vågnet” op og har sat fokus på arbejdsskadeforsikringsområdet, hvor der hvert år af myndighederne tilkendes erstatningen i milliard-klassen. Tidligere acceptererede selskaberne myndighedernes afgørelser, men ved blot en mindre trykprøvning har det vist sig, at der træffes rigtig mange tvivlsomme afgørelser. Det må i den forbindelse også blot siges direkte, at vi gennem en årrække har oplevet en forringet kvalitet af myndighedernes sagsbehandling, herunder også med en voldsomt forlænget sagsbehandlingstid. Det betyder mere arbejde for både forsikringsselskaber, fagforeninger og os som advokater.” 

 

Har du gode råd til den yngre generation af jurister, der nu skal til at træde ind på arbejdsmarkedet?

 

”Mit råd vil være: Hav et åbent sind, men også det klassiske socialdemokratiske valgsprog: ”Gør din pligt. Kræv din ret”.  Vi er utvivlsomt i et marked, hvor kampen om de dygtigste kandidater er hård, men også en sektor, hvor lønningerne hører til blandt de allerhøjeste. Disse lønninger kommer ikke af sig selv, og advokatbranchen er fortsat udfordrende, om end ikke i nærheden af, hvor vi var ved årtusindskiftet.”

 

Har du gode råd til den yngre generation af jurister, der gerne vil beskæftige sig med forsikringsret?

 

”Start gerne på en arbejdsplads, hvor man kan suge til sig. Det kan være et forsikringsselskab eller lignende. Det væsentligste er at få grundbegreberne ind under huden. For selvom forsikringsaftalen loven fejrer 100 år i 1930, og selvom lovens omfang er overskueligt, så viser virkeligheden, at fortolkningen af loven ude i virkeligheden fortsat giver store udfordringer.”

 

Hvad gør I særligt hos ARK for at skabe et godt arbejdsmiljø?

 

”Hos ARK har vi arbejdet med at foretage så meget medinddragelse af medarbejderne som muligt i en i forvejen flad struktur, hvor der er kort vej fra vores studenter til partnerne. Covid-nedlukningerne gav os – som så mange andre – udfordringer for arbejdsmiljøet, men jeg synes, at vi her på den anden side er kommet rigtig godt i mål. Herunder ved en endnu større fleksibilitet for medarbejderne i hverdagen, men også etablering af en række nye initiativer for sociale arrangementer. Alt sammen tror vi har været medvirkende til, at vi bl.a. netop har ansat to af vores studenter som fuldmægtige, og at flere af vores studenter er på vej af samme spor, hvilket har været og er en bevidst strategi hos os.”

 

Del denne nyhed