Alle har ret til en gratis advokat

Alle har ret til en gratis advokat

Alle har ret til en gratis advokat

 

Af: Frederikke Lett

Advokater bliver ofte forbundet med høje, griske salærer. Men til alle tider har der eksisteret gratis initiativer for de ubemidlede. Steder hvor advokaten hjælper, uden at få en krone for det. 

Københavns Retshjælp (Retshjælpen) går tilbage til 1885, hvor Studentersamfundet oprettede tjenesten.Institutionens opgave var at yde gratis retshjælp til ubemidlede gennem bistand om aftenen fra en lille kreds af københavnske advokater med tilknytning til Studentersamfundet. Den eksisterer i bedste velgående, den dag i dag. 

Det er fyrre år siden, at advokaterne Merete Cordes og Annette Fabricius-Bjerre tog initiativ til Københavnske Advokaters Retshjælp, som på samme måde som Retshjælpen opfylder almindelige menneskers dagligdags behov for juridisk hjælp. Mundtlig, gratis og tilgængelig for alle uanset indtægt.

Med støtte og tilsagn fra en række entusiastiske og idealistiske advokater, der var indstillede på at tage del i det frivillige arbejde, stiftede de foreningen og ideen bredte sig hurtigt til over 100 steder i landet.

Det blev straks en succes med stor medieomtale. Folk strømmede til de to aftener om ugen, hvor advokaterne på skift sad klar for at uddele gratis juridiske råd. Og det skabte et positivt syn på den ofte så udskældte advokatstand. Prøveperioden blev til en varig løsning på et tilsyneladende stort og udækket behov, og i Kringlegangen fortsatte man, pro bono, den mundtlige og anonyme retshjælp to aftener om ugen. 

Initiativet blev fulgt op af Advokatrådet og iværksat af advokater over hele landet, under navnet Advokatvagten. De arbejder efter de samme principper, der startede for fyrre år siden i Københavns centrum.

Et par kilometer fra Københavns Retshjælp i Stormgade, i en helt anden verden på Amager, ligger boligkomplekset Urbanplanen. Her lå en overgang Solvang Centret, som nu er jævnet med jorden. Men Solvang Bibliotek er her stadig, klods op ad byggepladsen og betonboligerne. Og hér kan man, hver tredje uge, møde Advokatvagten. På dette bibliotek kommer der oftest mellem én og tre borgere, hver gang en advokatvagt melder sig til tjeneste. Nogle gange kommer der slet ingen.

Vagten varetages af en yngre advokatfuldmægtig, hvis chef har indgået et samarbejde med kommunen om at stille juridisk rådgivning til rådighed for borgerne uden betaling. Den fuldmægtige kendte ikke selv til Advokatvagten, før hans kollega bad ham overtage tjansen. Men han gør det, fordi han gerne vil.

Han er taknemmelig for opgaven, som tillader ham at møde klienter, han normalt ikke ville møde. Dels fordi mange aldrig ville henvende sig til et advokatfirma, dels fordi han, som fuldmægtig, får lov at have den direkte klientkontakt med dem, der møder op. Uanset om det er med en lejeretssag, en familieretssag, eller mennesker der har besvær med at navigere mellem institutionerne og føler sig fanget i "systemet". Det kan være meget lavpraktiske problemer eller større juridiske spørgsmål, som advokatvagten kan rådgive om og give sin vurdering af hvordan man bedst løser eller hvor man kan henvende sig for at komme videre. Det kan også være en vurdering af, om problemet overhovedet er at betragte som en juridisk sag. For nogle møder også op for at komme af med frustrationer om et problem, der ikke nødvendigvis er af juridisk karakter. Dem lytter han også til og taler med.

Advokatvagten reagerer på stående fod på det folk fortæller ham - uden at blive bragt til ansvar. Og han har hverken computer eller lovbøger med sig. For der er ikke tale om en egentlig sagsbehandling, men en samtale med en vurdering eller et skøn. Det giver den unge advokatfuldmægtige en god træning i klientkontakt og i at formulere sig mundtligt. Man behøver som advokatvagt ikke være bange for at begå fejl, da alt er sagt med forbehold. Og at sige "det ved jeg desværre ikke" er også en mulighed hér. Da der er tale om anonym rådgivning, kan den der søger rådgivning også tale frit fra leveren, uden frygt for at sige noget forkert. 

Det kan undre, at borgerne ikke står i lange køer for at gøre brug af dette gode tilbud. Og slipper for at løbe panden mod systemets labyrintiske mure eller bombardere familie og venner med spørgsmål om lejekontrakter, skilsmissesager eller alt mellem himmel og jord, som man i bedste fald kan få en masse velmenende og vildledende svar på. 

Men mange mennesker ved slet ikke at Advokatvagten findes. Og med "mennesker" menes både borgere såvel som advokater, fuldmægtige og jurastuderende! 

For det er tilsyneladende også blevet lidt vanskeligere at hverve advokatvagterne. Det kan vel både skyldes, at advokaterne i dag er mindre indstillede på at arbejde pro bono, eller at de advokatfuldmægtige ikke opfordres til den type arbejde af deres arbejdsgivere. Måske skal tjenesten i højere grad digitaliseres? Og der skal gøres opmærksom på den. For det kan jo skyldes den manglende markedsføring? Ifølge god advokatskik, må advokater ikke markedsføre deres ydelser og uanmodet rette henvendelse til potentielle klienter for at tilbyde deres bistand. Men når det drejer sig om pro bono arbejde, kunne man vel forestille sig en lovlig oplysningskampagne, der henvender sig både til potentielle advokatvagter og brugere: Borgeren, der kan møde op uden aftale og få gode gratis råd med på vejen. Den fuldmægtige, der får lov at afprøve sine jurakundskaber og øve sig på klientkontakten. Advokaten, der kan gøre et meningsfuldt stykke arbejde og blive mindet om, at alle kan have glæde af en god advokat. At nye klienter så også kan finde vej til advokatfirmaerne når de opdager, at advokater ikke nødvendigvis er skrupelløse, griske psykopater i jakkesæt, men mennesker der faktisk gerne vil hjælpe andre mennesker, er jo win-win - eller pro bono - for alle. For offentligheden, for advokatfuldmægtige, for deres chefer, for firmaerne og for hele standen.

Et – gratis – råd til Advokatrådet, ville være en kampagne med overskriften :
"Alle har ret til en gratis advokat". 


Del denne nyhed


Nyhedsbrev

Skriv dig op og få besked om kurser og nyheder om %{academy_site_title}.

Seneste nyheder
Nye kurser
Skattefri omstrukturering
Digital inkasso
Erhvervslejeret


Tag dine kursuspoint når det passer dig