Bech-Bruun: "Vi har sat en kulturændring i gang, og det tager tid at skabe den forandring"

Bech-Bruun: "Vi har sat en kulturændring i gang, og det tager tid at skabe den forandring"
30. september 2021
2021 blev året, hvor Bech Bruun indførte en række officielle målsætninger, når det kommer til kønsdiversitet. Ifølge hensigtserklæringen er formålet med målsætningen at styrke og fremtidssikre Bech-Bruun ved at indføre en balance mellem repræsentationen af mænd og kvinder.
 
Fra 2021 til og med 2025 arbejdes der henimod en målsætning, om at mindst en tredjedel af nye partnere i virksomheden skal være kvinder. Herefter indføres en ny ambition, der lyder på, at der skal være lige så mange kvinder som mænd i partnerkredsen i 2030. I dag sidder der 68 i den tunge partnerstol ifølge Bech-Bruuns hjemmeside. Heraft er 8 kvinder. 
 
Vi har derfor spurgt Chief Executive Partner Steen Rode, der også er advokat og partner og en del af direktionen, hvorfor målsætningen er indført, og hvorledes målet rent praktisk skal nåes. 
 
Hvad er hensynet bag den nye målsætning om at indføre flere kvindelige partnere? 

I Bech-Bruun har vi rigtig mange talentfulde medarbejdere, som vi ønsker at holde på, og det er vores klare målsætning at være den foretrukne arbejdsplads for landets dygtigste jurister uanset køn.

Derfor har vi også et stort fokus på at skabe gode rammer for karrieremuligheder med plads til forskellighed. Det har vi ikke været gode nok til førhen, og det har vi et ønske om at ændre på.

Vores målsætninger for kønsdiversitet tjener derfor både som konkrete mål, vi har sat os for at opnå, men samtidig også som et værktøj til at skabe mere opmærksomhed omkring den udfordring vi har, når det kommer til kønsdiversitet. Vi ønsker at skabe forandring, og der holder vores målsætninger os på sporet.

 
I 2019 udviklede DJØF en undersøgelse blandt nuværende og tidligereadvokater, hvor 2 ud af 3 gav udtryk for, at de overvejede at  forlade advokatbranchen grundet en stor ubalance mellem arbejdsliv og familieliv. Hvordan håndterer I den udfordring? 

Vi er en del af en branche, hvor mange arbejder meget, og hvor man også må kunne være tilgængelig uden for almindelig kontortid. Og vi ved, at det kræver meget af vores medarbejdere. Derfor har vi sat fokus på at skabe bedre rammer for en mere fleksibel hverdag og et arbejdsliv, hvor man i højere grad selv kan tilrettelægge sin arbejdstid.

Her har vi helt sikkert lært meget af coronatiden, hvor mange af os skulle jonglere arbejdsliv og familieliv hjemmefra og faktisk lykkedes med at skabe værdi, selvom vi ikke nødvendigvis var fysisk til stede på kontoret.

Samtidig er det en naturlig del af vores kultur i Bech-Bruun, at både mænd og kvinder prioriterer at holde orlov, når de bliver forældre. Her gør vi rigtig meget for at imødekomme den enkeltes ønsker. Det gælder på tværs af alle niveauer i virksomheden, også blandt vores
partnere.

På nuværende tidspunkt er kun 10 % af jeres partnere kvinder. Hvilken udfordring er der på nuværende tidspunkt, når det kommer til at rekruttere kvindelige partnere ? 

Vi oplever, at hele vores branche har en stor udfordring med at fastholde og udvikle kvindelige talenter. Og det er også en af årsagerne til, at vi i Bech-Bruun sætter fokus på kønsdiversitet. Vi ønsker at være en virksomhed med plads til at gøre karriere uanset køn.

Det handler faktisk mindre om køn, end man måske skulle tro. I stedet arbejder vi langt mere målrettet med at identificere og udvikle de allerbedste talenter med udgangspunkt i deres ambitioner og med plads til den forskellighed, der skal gøre det mere attraktivt at
blive partner i Bech-Bruun. Det er i høj grad også en kulturændring, vi har sat i gang, og det tager tid at skabe den forandring, vi ønsker.

Hvordan vil I rent praktisk afhjælpe den udfordring? 

"I Bech-Bruun har vi i starten af året sat os nogle klare mål for det kommende årti, som vi nu arbejder for at nå. Og vi tror på, at vi kommer længst ved at arbejde langt mere fokuseret med vores talentudvikling og samtidig skubbe til rammerne for den kultur, der har været
kendetegnende for vores virksomhed og opfattelsen af, hvad der skal til for at blive partner.

Det er i høj grad en ledelsesopgave, som kommer til at ændre på den måde, vi arbejder med vores medarbejderudvikling."

ADVOkurser.dk har netop udgivet en podcast om netop diversitet i advokatbranchen, hvor executive coach Signe Biering Nielsen med speciale i diversitet gennemgår, hvorfor diversitet kan være svært at implementere i hverdagen, og giver gode råd til de virksomheder, der ligesom Bech-Bruun ønsker netop det fokus. 

Afsnittet kan findes på alle musik- og podcastapps under "Lex Specialis" og kan endvidere findes her. 

Del denne nyhed