Emilie Mengs bistandsadvokat: "Jeg stolede på min egen intuition"

Emilie Mengs bistandsadvokat: "Jeg stolede på min egen intuition"

Af Frederikke Lett

 

For to år siden, forenede Danmark sig i ét samlet forsøg på at opklare mordet på Emilie Meng. Mordet blev aldrig opklaret, og forældrene var efterladt ulykkelige og frustrerede med en eftersøgning, de ikke var tilfredse med. Deres bistandsadvokat lyttede, tog sagen i egen hånd og skabte resultater. Med den usædvanlige historie vil forsvarsadvokat Mai-Brit Storm Thygesen gerne inspirere alle advokater til at stole på deres intuition og satse lidt mere, når de oplever åbenlyse uretfærdigheder. 

 

Forsvarsadvokat Mai-Brit Storm Thygesen fortæller, hvordan hun i løbet af ganske kort tid fik nedsat en ny efterforskningsgruppe, fordi hun turde tage en sag hele vejen til tops fra første færd. 

”Det startede med, at jeg for et år siden blev beskikket som bistandsadvokat for Emilie Mengs familie. Som bistandsadvokat varetager man, i dette tilfælde, de efterladtes interesser, det kan være et spørgsmål om erstatning eller hvis morderen bliver fundet.”

Da familien kontakter Mai-Brit Storm Thygesen fortæller familien, hvordan der er mange punkter omkring efterforskningen, de ikke har været helt tilfredse med. 

”I starten tænkte jeg, at en del af det måske handlede om sorgen over at have mistet en datter. Hvordan man jo aldrig kommer sig over det, og den uforløste og forfærdelige følelse ved, at morderen ikke var fundet.”

Hen over tid forstår Mai-Brit dog, at der er tale om vægtige pointer i de ting, familien fremlægger.

”Jeg kan ikke kommentere pointerne, for det er en verserende efterforskningssag. Men det stod mig helt klart, at der var noget, der ikke var som det skulle være.”

Mai-Brit tager derfor kontakt til politiet, med hvem hun holder en række møder. Hun begynder at overveje, hvordan hun skal gribe sagen an, for hvad gør man egentlig, når man har nogle punkter, man gerne vil drøfte om en efterforskning. 
”Jeg fik den idé at skrive en mail til justitsministeren Søren Pape Poulsen og fremlægger mine synspunkter. Der gik ikke lang tid så ringede en sekretær og inviterede såvel mig, som familien til møde.”

På mødet fremlægger familien deres synpunkter omkring efterforskningen, mødet er godt og konstruktivt og slutter med, at justitsministeren spørger: ”Hvad er det I vil?”

”Få lavet en fornyet efterforskning”, svarer Mai-Brit. 

Der går 1-2 uger uden Mai-Brit og familien hører noget. Så ringer de fra Justitsministeriet. 

”Denne gang skal jeg til møde med politidirektøren, rigspolitichefen og rigsadvokaten. Jeg går til møde igen og fremlægger synspunkterne en gang til. Denne gang mere konkret - end jeg har gjort tidligere. De spørger igen, hvad jeg ønsker. Jeg svarer igen, at der skal laves en fornyet efterforskning. Det er så vigtig en sag, og man skal være sikker på at alle sten bliver vendt.”

En uge efter bliver der nedsat en ny gruppe på 12 personer fra hele landet, som har hver deres kompetence. Specialister i telekommunikation, specialister i et ny politisystem/omfangsregister, hvor der kan søges på tværs af ting, som de ikke har kunne før, meget dygtige og erfarne efterforskere. 

”Udvalget gik i gang efter sommerferien 2018. Jeg bliver holdt orienteret om hvad der sker og hvad de gør.”

”Hele sagen har lært mig, at intet er umuligt. Hvis du havde spurgt mig for et år siden, ville jeg ikke i min vildeste fantasi have kunne forestillet mig, at man kunne gøre dette. Det usædvanlige i historien er, at en bistandsadvokat går ind og blander sig i efterforskningen. Det ligger slet ikke inde for rammerne af hvad en bistandsadvokat normalt gør. Men grundlæggende set, stolede jeg på min egen intuition, om at der var noget der ikke var som det skulle være.”

Selvom sagen endnu ikke er opklaret har Mai-Brit Storm Thygesens initiativ medført en markant forandring: ”Rigspolitiet vil oprette et rejsehold, der skal styrke politikredsene i opklaringen af komplicerede sager, som netop sagen om Emilie Meng.”

”Jeg kan kun opfordre alle til at turde tage det initiativ”, understreger Mai-Brit Storm Thygesen. 

Del denne nyhed


Nyhedsbrev

Skriv dig op og få besked om kurser og nyheder om %{academy_site_title}.

Seneste nyheder
Nye kurser
Digital Tinglysning
Fremtidens ledelsesansvar
Grundlæggende handicapret
Børnehandicapret


Tag dine kursuspoint når det passer dig