Håndtering af tvister med SKAT

Håndtering af tvister med SKAT
14. juli 2017

Skatteadvokat (H) Torben Bagge fra TVC advokatfirma, som er højaktuel i medierne netop nu, har udarbejdet et online kursus i samarbejde med os om håndtering af tvister med SKAT. Kurset anskuer problemstillingerne med praktikerens øjne og gennemgår følgende punkter:

✅ Håndtering af henvendelser fra SKAT
✅ Den nye klagestruktur 
✅ Domstolsprøvelse inden for skatteretten
✅ Føre procesrelevante overvejelser
✅ Muligheder for at fortryde dispositioner

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her: https://www.advokurser.dk/…/…/handtering-af-tvister-med-skat

Del denne nyhed

Tag dine kursuspoint når det passer dig
Se vores kurser