Kender du til den europæiske dag for ret og retfærdighed?

Kender du til den europæiske dag for ret og retfærdighed?
26. oktober 2021

Af Malene Ougaard Sørensen

 

I går var en helt særlig mærkedag, som det nok er de færreste, der kender til. Den 25. oktober markerer nemlig den europæiske dag for ret og retfærdighed, eller the European Day of Justice, hvor vi fejrer vores retsvæsen.

Mærkedagen tjener flere formål. Først og fremmest at bringe ret og retfærdighed tættere på alle Europas borgere, at sprede kendskab til organiseringen af de forskellige retssystemer i Europas lande samt at øge bevidstheden om EU-lovgivningen blandt juridiske fagfolk. Endvidere er formålet også at promovere Europarådets og Europa-Kommissionens arbejde og indsats på området for retfærdighed. Disse formål skal opnås ved at informere borgerne om deres rettigheder og om de værktøjer, som er til for at facilitere adgangen til grænseoverskridende retfærdighed.

Europarådet opfordrer de europæiske landes retsinstitutioner og -organer til at deltage aktivt i fejringen af den europæiske dag for ret og retfærdighed ved at organisere arrangementer for offentligheden, i særdeleshed unge, og juridiske fagfolk. I den forbindelse har Domstolsstyrelsen lanceret en digital quiz, Domstolsdysten, hvor man kan teste sig selv på, hvor klog man er på det danske retssamfund.

Ifølge Merethe Eckhardt, udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen, er det vigtigt at værne om og fastholde kerneværdierne, som kendetegner et uafhængigt retsvæsen, men for at kunne gøre dette, er det nødvendigt at have kendskab til, hvad disse kendetegn er. Håbet er derfor, at Domstolsdysten kan bidrage til at sætte fokus på det danske retssamfund, og at man ved at tage quizzen måske også kan blive lidt klogere på området.

Ønsker du at afprøve din viden og samtidig lære noget, du måske ikke vidste i forvejen, kan du quizze løs på www.domstolsdysten.dk.

Del denne nyhed