Maja Løvbjerg Hansen - Medstifter af Stenbroens Jurister: "Gadefolket passer godt på os, når vi er ude"

Maja Løvbjerg Hansen - Medstifter af Stenbroens Jurister: "Gadefolket passer godt på os, når vi er ude"
7. januar 2022

Årets første gæst i vores fredagsføljeton er en kvinde, der i den grad har retssikkerhed og udsatte eksistenser ganske nær. Maja Løvbjerg Hansen har brugt 2021 effektivt, og er medstifter af Stenbroens Jurister. Sammen med tidligere ansatte fra Gadejuristen forøgede Maja muligheden for at gadefolk kunne få retshjælp, efter at have været en del af Gadejuristen, der ligeledes tilbyder retshjælp til målgruppen.  

 

Hvis du tænker tilbage til din studietid og de forventninger du havde til fremtiden, hvordan er din karriere så forløbet?  

 

”Jeg kan huske, at jeg var dødsens angst for at blive advokat og mor og have eget firma, inden jeg blev 30 år. Der var ingen, der skulle sige, at jeg var forudsigelig. Kort tid efter jeg havde sagt ja til en fuldmægtig-stilling som 24-årig, sagde jeg op uden at have en videre plan. Og nu er jeg endt i en total kaotisk arbejdshverdag, der kaster mig rundt mellem socialret, erhvervsret, sundhedsret og strafferet hver dag. Så på den måde blev jeg totalt forudsigelig. Men jeg er jo ikke fyldt 40 år endnu, så jeg kan jo sagtens nå at lave det om igen.”   

 

Har der været begivenheder, der har været medvirkende til, hvor du befinder dig i dag, og det fagområde du beskæftiger dig med?  

 

”Under barsel med min ældste søn i 2012 besluttede jeg mig for, at der skulle ske noget helt nyt. Så jeg skrev en mail til fem forskellige mennesker, som jeg kendte og respekterede, hvor jeg spurgte, om nogen havde et umuligt projekt, som jeg kunne give mig i kast med. Det fik jeg tre jobtilbud ud af. Det ene var at få udredt, hvem de afrikanske kvinder, der solgte sex i Istedgade var, hvad deres juridiske status og muligheder var, og om hvordan vi bedst kunne hjælpe dem. Jeg startede så fuld tid med gadejura i 2012 og har ikke set mig tilbage siden.”  

 

Du har i høj grad en arbejdsdag, der gør en stor forskel for en gruppe sårbare mennesker. Men er der dage, hvor det bliver for hårdt at beskæftige sig med livets skyggesider?  

 

”Ja. Der er dage, hvor jeg bliver både vred og rigtig ked af det. Men det er jo også vores drivkraft. Vores klienter vil oftest rigtig gerne et andet liv. Men de har både egne forhindringer, og ofte er der også et offentligt hjælpeapparat, der ender med at spænde ben for dem. Det er hårdt at se på. Og det er da klart, at man ikke altid sover godt om natten, når man ved, at Lars er blevet udskrevet før tid efter en operation, fordi kan ikke kunne ”honorere kravene fra hospitalet” og nu skal sove på gaden i sneen, mens han også skal finde penge til at købe smertestillende for. Men så må man jo gå på arbejde næste dag og finde et herberg og en læge til Lars. Og i øvrigt ringe til hospitalet og forsøge at få en redegørelse for, hvad der er sket og sørge for, at det ikke sker igen. Men nogle gange dør folk og nogle gange, er vi nærmeste pårørende, som står for at skulle afvikle begravelse. Og det er bare sjældent en sjov dag, og så må man godt græde lidt på kontoret.”  

 

Hvad gør I for at debriefe og passe på hinanden i hverdagen?  

 

Gadefolket er rigtig gode til at passe på os, når vi er ude. Jeg har en gang oplevet to mænd, der startede en slåskamp og så gensidigt besluttede at flytte den over på modsatte gadehjørne, da de opdagede, at vores ladcykel var på gaden. Men det er klart, at når jeg og mine kollegaer altid er omgivet af mennesker i krise, så kræver det, at vi bevarer roen.  

 

Det bedste vi gør for hinanden er at holde fast i vores faglighed. Vi har modsat mange andre på socialområdet en handlingsorienteret faglighed, der gør at vi ikke blot skal lytte og være til stede, men også har muligheden for selv at handle og for at kræve handling fra andre. Og jeg tror langt hen ad vejen, at det er det, der gør, at vi kan holde ud at være i det. Og så taler vi rigtig meget sammen.”  

 

Hvordan formår I at formidle juraen til jeres brugere?  

 

”Der er rigtig mange af vores brugere, der ikke er bevidst om deres egne rettigheder og muligheder. Det er jo mere eller mindre grunden til, at vi eksisterer.  

 

En del af vores arbejde er at være på gaden blandt vores brugere. Det vil sige, at vi gør os selv tilgængelige i deres liv. De skal ikke nødvendigvis finde os på et kontor eller have strøm på deres telefon. Vi kommer nogle af de steder, de selv kommer, og vi har kaffe og cigaretter med, så der kan skabes et lille rum i deres ellers ofte kaotiske hverdag, hvor der er tid til at tale ordentlige med os.  

 

Vi er meget bevidste om at være meget konkrete og praktiske i vores rådgivning, hvor vi altid tager afsæt i den enkeltes problemstilling og ønsker. Og ofte handler det helt lavpraktisk om at ringe op sammen eller være med i mødet med systemet. 

 

Derudover forsøger vi igennem diverse oplysningskampagner at give vores målgruppe viden om rettigheder som er særlige væsentlige i deres hverdag. Et eksempel er gulekort.dk hvor vi trykker rettighedskort i visitkortsformat. Det er en kampagne, som er meget efterspurgt, og vi sender hver måned hundredvis af kort ud i hele landet, så de er tilgængelige på varmestuer, herberger og rusmiddelentre.”    

 

Hvordan oplever du, at I gør en forskel?  

 

”Stenbroens Jurister vinder et absurd højt antal af vores klagesager. Jeg tror, at de fleste advokatkontorer ville være meget jaloux. Jeg ville gerne tro, at det var fordi, vi var helt specielt dygtige, men virkeligheden er desværre nok nærmere, at rettighedstilgangen er mere eller mindre fraværende på socialområdet, og at vores klienter ofte ikke har pårørende og heller ingen store interesseorganisationer, der presser på for deres vilkår. Derfor bliver de ofte sidsteprioritet i de kommunale systemer og mange bliver desværre også helt glemt. Når vi kommer ind i deres sager, oplever vi, at sagerne bliver sendt på de kommunale juristers bord og så sker der noget. Nogle sager løser vi bare ved at søge aktindsigt, fordi det gør, at nogen i kommunen skal forholde sig til det.  

 

Men derudover, så gør vi en forskel, fordi vi har blandingen mellem vores juridiske faglighed og den praktiske erfaring og forståelse for det specialiserede socialområde, der ellers er domineret af pædagoger og sygeplejersker.”  

 

Hvad motiverer dig i dit arbejdsliv?  

 

”Det motiverer mig at vinde sager. På den måde er jeg ret primitiv. Men det motiverer mig også at være med til at skabe strukturelle forandringer for Stenbroens Juristers målgruppe.”  

 

Hvorfor var du med til at stifte Stenbroens Jurister? 

 

”De fleste organisationer er stiftet i oprør over noget. Stenbroens Jurister er stiftet i oprør over den måde, som NGOer har været drevet i mange år, og særligt hvordan min tidligere arbejdsplads blev drevet til sidst. Jeg vil gerne arbejde 20 timer i døgnet for NGO-løn, men jeg vil have ordentlige vilkår fra ledelsen. Jeg vil have rene linjer og åben kommunikation. Mine kollegaer og jeg ville væk fra de gamle hatte-dame-bestyrelser og i stedet have professionelle, der ville sætte sig ind i vores virkelighed og respektere vores faglighed, og samtidig stille kritiske spørgsmål og holde os i ørene. Den virkelighed har vi nu skabt, og det er jeg stolt af.”  

 

 

 

 Fakta: 

 

Stenbroens Jurister består af 8 jurister, en socialrådgiver og en kontorkoordinator. De har siden stiftelsen ydet rådgivning i over 500 sager. 80 % af rådgivningen sker direkte til målgruppen og 20 % sker til pårørende og fagpersoner.  Stenbroens Jurister er udgående to gange om ugen i Københavns og en gang om måneden i andre byer, og kommer i løbet af et år rundt i hele Danmark

 

I 2022 modtager Stenbroens Jurister, der startede som en frivillig forening, delvis finansiering fra finansloven, men er stadig afhængig af private donationer for at kunne opretholde aktivitetsniveauet. 2021 modtog de etableringsstøtte fra Dreyers Fond og Oak Foundation Denmark.

 

Stenbroensjurister.dk 

Telefon: 33330505 

Mail kontakt@stenbroensjurister.dk 

Adresse: Abel Cathrines Gade 21, 1654 København V 

 

Del denne nyhed