Nyt kursus: Syn og skøn - teknik og jura

Nyt kursus: Syn og skøn - teknik og jura
3. marts 2017

Vi har tilføjet endnu et online kursus til kataloget: Syn og skøn - teknik og jura. Kurset er på 5 lektioner og varetages af advokat (H) Jens Jordahn, som er partner hos Aumento Advokatpartnerselskab, og civilingeniør Erik Brandt, som er seniorforsker fra SBi.

Kurset er unikt, idet det både dækker de juridiske forhold og samtidig indeholder en teknisk gennemgang af nogle af den type mangler, der ofte ses i sagerne.

Gennem kurset får deltagerne indsigt i de juridiske grundbegreber, herunder den juridiske baggrund for løsning af tvister ved voldgift eller syn og skøn. Kurset behandler grundigt de nye regler for syn og skøn, så deltagende advokater er rustet til at gennemføre en skønssag på den bedst mulige måde. Herunder gennemgås hvordan spørgsmålene kan udformes, så man som advokat bedst sikrer sig, at alle væsentlige forhold bliver taget op.

I løbet af kurset fremdrages mange eksempler på, hvordan en skønssag gennemføres i praksis af en skønsmand, herunder hvordan skønsmanden opfatter bilag, spørgsmål mv., og hvordan man som advokat bedst kan sikre sig, at skønsmanden benytter det fremlagte materiale på den forudsatte måde. En række ofte forekommende tekniske forhold bliver belyst i eksempler med henblik på at give deltagerne en ide om hvad og hvordan besvarelse af tekniske spørgsmål sker og kan ske.

Del denne nyhed

Tag dine kursuspoint når det passer dig
Se vores kurser