Penta Advokater om deres løbende kompetenceudvikling: ”Det vigtigste er, at vores advokater har den rigtige viden på det rigtige tidspunkt”

Penta Advokater om deres løbende kompetenceudvikling: ”Det vigtigste er, at vores advokater har den rigtige viden på det rigtige tidspunkt”
1. juli 2021

Lasse Iversen er administrerende direktør for Penta Advokater. Han har det overordnede ansvar for den daglige ledelse, herunder drift, personale og resultater. Desuden har han været med til at implementere en digitaliserings- og kompetenceudviklingsstrategi for Pentas medarbejdere, der skal være med til at sikre kvaliteten i advokatfirmaets leverancer. 

 

Lasse Iversen har siddet som administrerende direktør for Penta advokater siden 2019. Han har en MBA i business administrations og har bag sig en lang karriere fra ledelsen i Deloitte. Nu har han en bærende rolle i advokatfirmaet, der rummer 5 forskellige adresser og 87 medarbejdere i Syd- og Sønderjylland. 

 

Det er ikke nogen hemmelighed, at Lasse Iversen stiller krav til den rådgivning, som advokaterne leverer. Derfor har de blandt andet lavet en kompetenceudviklingsstrategi, der sikrer at advokaterne altid kan levere det vigtigste: Korrekt og aktuel juridisk rådgivning. Vi har talt med Lasse Iversen om, hvordan de håndterer netop kompetenceudviklingen i de jyske kontorlokaler. 

 

Forskellige spor til forskellige faggrupper 

 

”Vi differentierer mellem vores advokatfuldmægtiggruppe og vores advokater. Vores advokatfuldmægtige er jo naturligt en del af Advokatsamfundets uddannelse og får den grundlæggende viden, når det kommer til advokathvervet.” 

 

Anderledes er det for virksomhedens færdiguddannede advokater. De har forskellige forudsætninger og beskæftiger sig med forskellige specialer. ”Når det kommer til kompetenceudvikling, er det vigtigt, at man rammer folk, hvor de er” fortæller Lasse Iversen. 

 

ADVOkurser.dk er en del af deres digitaliserings- og kompetenceudviklingsstrategi. Ved at advokaterne konstant har adgang til faglige kurser, bliver der hele tiden bygget på og udviklet. 

 

Digitale kurser som en del af blended learning

 

Blended learning er kombinationen af tilstedeværelseskurser og E-læring. Metoden anerkender, at der er forskellige måder at tilegne sig læring og viden på. 

 

Det kombinerer digital læring med traditionel tilstedeværelsesundervisning, således at man kombinerer de bedst egnede metoder til den viden, man ønsker at formidle. Fokus er ikke på budskabet, men ambitionen er, at der reelt skal ske en indlæring, der kan implementeres direkte i hverdagen. 

 

Via den digitale undervisning kan man på egen fod tilegne sig grundlæggende viden, når det passer i ens hverdag. Hvis man har en gruppe af individer med forskellige niveauer inden for et givent område, kan man via den digitale undervisning sikre et ensartet niveau. Herefter kan man mødes fysisk og udelade undervisningen i de basale og grundlæggende emner, og i stedet have fokus på cases og inddragende undervisning, fordi det kan forventes, at der er kendskab til de grundlæggende juridiske færdigheder. 

 

Blended learning i hverdagen 

 

”Hos Penta Advokater arbejder vi også i fællesskab med vores kompetenceudvikling. I nogle af de specifikke erhvervsgrupper, hvor advokaterne beskæftiger sig med det samme område, arbejder vi med, at de enten tager kurserne fælles eller selvstændigt” forklarer Lasse Iversen. 

 

”Det har de fx gjort i vores bestyrelsesgruppe, hvorefter de mødes og drøfter de værktøjer og den læring, de har opnået på kurset i fællesskab. Det kan sagtens lade sig gøre.

 

Vi vil gerne hæve medarbejdernes kompetencer. Vi blev opmærksom på mulighederne på ADVOkurser.dk. Vi øger vores jobglæde. Vi øger kvaliteten i vores leverancer, alt imens de får ny viden. Og de to ting i kombination giver en stærk virksomhed.” 

 

Del denne nyhed