Podcast: Da den danske stat blev fundet skyldige i at have begået tortur

Podcast: Da den danske stat blev fundet skyldige i at have begået tortur

Advokat Tobias Stadarfeld Jensen er at betegne som ekspert indenfor menneskerettigheder. I al fald har han ført en lang række sager ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. I september fik han i en sag ret i sin påstand om, at der var sket en krænkelse af menneskerettighedskonventionen og hans klient derved havde været udsat for en så nedværdigende og krænkende behandling, at der var tale om en overtrædelse af artikel 3. Den bestemmelse der dikterer, at ingen stater må udsætte deres borgere for krænkende eller nedværdigende behandling. 

 

I podcasten ”Lex Specialis” fortæller advokat Tobias Stadarfeld Jensen om forløbet fra anlæggelse af sagen ved byretten i Roskilde til resultatet i Strasbourg. 

 

”Menneskeretten stødte jeg hurtigt på, og den har jeg ikke kunne slippe siden. Jeg har det med at tænke hver eneste sag ind i en menneskeretlig problemstilling og se, om den kommer helskinnet igennem på den anden side” fortæller Tobias, mens jeg gør mikrofonerne klar til optagelse. Det er altid tydeligt, når man har med et menneske at gøre der brænder for sit fag, og Tobias er ingen undtagelse. 

 

Sagen, der muligvis kommer til at have afgørende betydning for psykiatriens mulighed for at tvangsfiksere, blev anlagt ved retten i Roskilde. Det var Tobias’ prøvesag og hans præstation havde derved afgørende betydning for, om hvorvidt han blev advokat. Det lykkedes. Retssagsprøven bestod han, men sagen blev afgjort til modpartens fordel – både i byretten og efterfølgende i landsretten. Alligevel var han og hans klient enige om, at få prøvet det menneskeretlige element i at være tvangsfikseret i 23 timer på en lukket psykiatrisk afdeling i Nykøbing Sjælland. 

 

En prøvelse af spørgsmålet omkring krænkelsen er afgørende, hvis man overvejer, at der senere skal ske en prøvelse af spørgsmålet ved EMD: 

 

”Det er vigtigt, at man sørger for i den nationale proces at få tilskåret sagen, således at der tages direkte stilling til det menneskeretlige spørgsmål. Et af kravene til en sags optagelse ved domstolen er, at man har påberåbt sig den menneskeretlige beskyttelse nationalt. Det skal gerne stå knivskarpt.”

 

Tobias' oplevelser med prøvelse indenfor den europæiske menneskerettighedskonvention har givet ham en tung erfaring, som han gerne deler ud af. Særligt når det kommer til klageformularen

 

”Man skal sætte sig i domstolens sted. De får et sted mellem 50 og 100.000 ansøgninger om året, så de har helt naturligt en stram sorteringsmekanisme, hvor 50 sider lange ansøgninger med en pointe gemt på side 31 måske risikerer at blive frasorteret. Derfor opererer de også med en klageformular, der ikke levner megen plads til overflødige argumenter. 

 

En god øvelse er at kunne præsentere sin sag på de få sider, klageformularen indeholder. Forsøg at undlade at vedlægge for lange uddybende skrifter. Pointen skal være helt klar. Den skal ikke ligge og gemme sig.”

 

Alle advokater har enkelte sager, der altid kommer til at stå skarpt i deres hukommelse. Dette er en af dem, fortæller Tobias: 

 

”Det giver jo en masse selvtillid at vinde sådan en sag. Den umiddelbare læring er nok, at jeg kan stole fuldt ud på mit eget juridiske judgement.”

 

Advokat Tobias Stadarfeld Jensen fortæller om sagen og generelt om sagsførelse ved den Euopæiske Menneskerettighedskonvention i podcasten ”Lex Specialis”. 

 

Du kan lytte til afsnittet ved at trykke her eller via din foretrukne podcast-udbyder.  


Del denne nyhed


Nyhedsbrev

Skriv dig op og få besked om kurser og nyheder om %{academy_site_title}.

Seneste nyheder
Nye kurser
Digital Tinglysning
Fremtidens ledelsesansvar
Grundlæggende handicapret
Børnehandicapret


Tag dine kursuspoint når det passer dig